Alfred Lothar Wegener

Alfred Lothar Wegener, 1 Kasım 1880 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Alman gökbilimci ve yerbilimcidir. Kıta kayması kuramını ortaya koyan Wegener’in bir de Kıtaların ve Okyanusların Kökeni adında eseri bulunuyor. Bu eserinde, tüm kıtaların en başta Pangea adında bütün bir kıta olduğundan ve sonrasında parçalanarak günümüzdeki şeklini aldığından bahsetmektedir. Kuzey Kutbu’nun araştırılmasında da Wegener’in araştırmalarının katkısı olmuştur.

1900-1904 yılları arasında Heidelberg ‘de fizik, meteoroloji ve astronomi okumuştur. 1906 yılında 4 defa araştırma gezisine çıkmış ve bu sırada Grönland gezisini planlamıştır. Bu geziler sayesinde hava balonları ve üst atmosferi incelemek üzere uçurtmaları ilk kez kullanan kişi olma fırsatını yakalamıştır.

1904 yılında Berlin Üniversitesi gökbilim alanında doktorasını bitiren bilim insanı; meteoroloji, klimatoloji, jeofizik gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Hava dolaşımının izlenebilmesi için balonların kullanılmasına öncülük eden Alfred, hava balonlarını da kullanan ilk kişidir. Abisi Kurt Wegener ile birlikte üst atmosferi incelemek amacıyla uçurtmaları ve bağlı hava balonlarını kullanan ilk bilim insanıdır. Dünya dayanıklılık rekorunu da 52 saatten fazla hava kalarak kırmıştır.

Alfred Lothar Wegener Kitapları

Alfred Wegener mit Pfeife (1929)Alfred Wegener with his pipe, Photo from the year 1929

1909 yılında Grönland gezisi sayesinde, Atmosferin Termodinamiği adlı kitabı yapmış ve bundan 3 yıl sonra tekrardan Grönland’a giderek burada Köppen ile tanışmıştır. Geziden döndükten sonra ise Köppen’in kızı ile evlenmiştir.

1914 yılında Marburg Üniversitesinde çalışmalar yaparken 1. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerinde yedek subay olarak orduda görev almıştır. Askerlik süresince 2 kez yaralandığı için ordudan ayrılmış ve meteorolog ve havacı olarak çalışmalarına devam etmiştir.

1921 yılında Hamburg Üniversitesinde öğretim görevlisi olmuş ve 1922 yılında kıtaların birleşmesi konulu 3. kitabını yayımlamıştır. 200 milyon yıl önce olduğu gibi şu an da kıtaların hareket ettiğini bu kitapta öne sürmüştür. Kitabı yayınlandıktan sonra jeologlar içerisinde tartışma konuları açığa çıkmış ve kitabın ele aldığı konu üzerine 2 farklı konferans düzenlenmiştir. Ancak Wegener bu konferanslara katılmadığı için ortaya attığı teoriler kabul görmemiştir. Kıtaları yer kabuğundan iten bir kuvvetin olduğunu savunan bilim insanı, bu teorisini kanıtlayamadığından teorisi ciddiye alınmadı.

Wegener Teorisi

Alfred Lothar Wegener

Hayal kırıklığına uğrayan Wegener, teorisinden vazgeçmemiş ve Almanya’da hiçbir üniversitede profesörlük yapamamış, kendisine Graz Üniversitesinde yer bulmuştur. Burada meteoroloji ve jeofizik profesörü olarak görev almıştır.  1929 yılında ise kitabının dördüncüsünü yayımlayarak yeni bulgular sunmuştur. 1929 ve 1930 yıllarında kalp Grönland’a geziler gerçekleştirmiş ve bu geziler son gezileri olmuştur çünkü gezilerden hemen sonra kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yummuş, ancak cesedi 1931 yılında bulunmuştur.

Alfred’in ölümünden sonra ortaya attığı kayma teorisi gündeme gelmemiş olsa da sonrasında araştırmalar yapılınca tekrar ortaya çıkmıştır. Okyanus diplerinde araştırmalar yapıldıkça kuramını doğrulayan kanıtlar bulunmuştur. Özellikle gelişen teknoloji sayesinde Alfred’in kanısını destekleyen Levha Tektoniği kuramı günümüzde dünyanın nasıl oluştuğu konusunda gelişmeler sağlamıştır.

Leave a Comment