Anne ve Baba Eğitimi

Merhaba inekle öğrencisi, velisi ve öğretmeni! Umarım iyisinizdir. Bu ayki yazımda anne ve baba eğitiminin öneminden bahsetmek istiyorum.

Türk Dil Kurumu’nun “aile” tanımına baktığımızda karşımıza üç farklı tanım çıkmaktadır:

1. isim, toplum bilimi Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

2. isim Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü.

3. isim Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

Bu tanımlara baktığımızda toplumu oluşturan en küçük yapı birimi ailedir. Çocukların dünyaya gözlerini açtıkları evler ilk etkileşim yerleridir. Çocuklar ilk öğrenmelerini ailede öğrenir, ailelere bu nedenle önemli sorumluluklar düşmektedir.

Ailelerin bu sorumlulukları edinebilmesi ve çocuklara kazandırabilmesi için eğitim almaları gerekmektedir. Aile eğitiminde desteğe ihtiyaç duyan aileler için dünya çapında aile eğitimi programları geliştirilmiş ve aile eğitimleri ön plana çıkmıştır.  Aile eğitimi, ailedeki bireylerin desteklenmesi, aile içindeki ilişkinin güçlendirilmesi, aile içindeki iletişimin artmasına yönelik gerçekleştirilen eğitimlerdir. Ailelerin ihtiyacı üzerine odaklanılır ya da var olan durum iyileştirilmeye çalışılır.

Aile eğitimi alan ebeveynler çocuklarının neye ihtiyacı olduğunu fark eder, çocuklarına karşı tutum değişikliğine giderler ve çocuk psikolojisine, çocuğun içinde bulunduğu dönemin özelliklerine karşı farkındalık kazanırlar. Bu durumda aile içindeki çatışmayı en az düzeye indirir.

Ülkemizde son yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlar anne baba eğitimi, aile eğitimi, üzerinde çeşitli programlar ve projeler geliştirmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar aileleri bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Aileler kendi çocuklarını iyi tanımalıdır ki herhangi bir durumla karşılaştıklarında çocuğa rehberlik edebilmeleri ve gerekli tutumu göstermeleri gerekmektedir. Ailenin çocuğunu iyi tanıması içinde çocukla vakit geçirmeleri ve iyi bir gözlemci olmaları gerekmektedir.

Anne ve baba eğitimi konusunda biz öğretmenlere de görevler düşmektedir. Velilerimizle çocukları konusunda gerekli işbirliği yapmalıyız. Aileleri “aile seminerleri” ile bilinçlendirebilir ya da belirli aktivitelerle anne-baba-çocuk paylaşımını arttırabiliriz. 

Cennet Karayanık

31.12.2022

Leave a Comment