Çalışanlarda Aranan Başlıca Yeteneklerden Biri: Takım Çalışmasında Yer Alabilme ve İş Birliği

Merhaba değerli inekle öğrencisi, velisi ve öğretmeni! Bu yazımızda, kariyer planlama ve iş birliklerinde en çok kullanılan sosyal platform olan LinkedIn’e göre 21. yüzyılda işe alımlarda en çok aranan yeteneklerden biri olan takım çalışmasında yer alıp ortak işler üretebilme özelliği olan iş birliğinden bahsedeceğim.

Ahşap Masanın Yakınındaki İnsanların üstten Görünüm Fotoğrafı

Öncelikle, iş birliğinin tanımından başlayalım. Nedir iş birliği? İş birliği, birden fazla kişinin veya bir grubun aynı amaç uğruna, aynı işte veya en sonda aynı amaca ulaştıracak farklı işlerde etkili bir şekilde çalışıp birbirlerine destek olmalarıdır. İş birliği bunlarla sınırlı kalmayıp farklı insanların birbirlerini amaca ulaştıracak şekilde yönlendirmeleri ve birbirlerine destek olmaları olarak da tanımlanabilmektedir. Bu tanımlar doğrultusunda, proje yapan bir öğrencinin hocaları tarafından desteklenmesi ve danışmanlık alması, bir firmanın üretim departmandan çıkan ürünlerin kalite – kontrol departmanı tarafından denetlenmesi iş birliğine örnek olarak verilebilir çünkü; ilk örnekte iki tarafın da amacı projeyi yazmak, ikinci örnekte ise iki departmanın da amacı kaliteli ürün elde edip şirkete kar sağlamaktır. 

Beyaz çizgili Yüzey üzerinde Sarı Yeşil Kırmızı Ve Kahverengi Plastik Koni Fotoğrafını Kapatın

Görüldüğü üzere, iş birliği beraberinde takım çalışmasını da getirir. Globalleşen ve teknolojinin çok geliştiği bir yüzyılda birçok okul; üniversite ve şirket aynı amaç uğruna çalışan birden fazla departman ve bölümden oluşmaktadır. Küçük işletmelerde bile çalışanlar ve patronlar birbirleriyle koordine bir şekilde çalışmalı, sürekli iletişim ve iş birliği içinde olmalı ve takım çalışmasına özen göstermelidirler ki işletme amacına ulaşabilsin. Aynı durum, okullar için de geçerlidir. Bir öğrencinin sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürüp hedefine ulaşabilmesi için öğrenci, öğrencinin ailesi, okulun öğretmenleri ve okulun yöneticileri iş birliği içerisinde olmalıdır.

açık hava, aile, arkadaşlık içeren Ücretsiz stok fotoğraf

İş birliği yaparken ve takım çalışmalarında yer alırken; diğer kişilerin fikirlerine saygı göstermek, onları can kulağıyla dinlemek ve onları yargılamamak sadece iyi iletişimi sağlamayacak, aynı zamanda istenilen amaca ulaşmayı hızlandıracaktır. Bunlardan dolayı, günümüzde iş verenlerin çalışanlarda aradığı en önemli beş yetenekten bir tanesi iş birliğidir.

İnsanlar Grafikler Ve Fiyatlar Hakkında Tartışıyor

LinkedIn’in listesine göre 2020 yılında çalışanlarda en çok aranan beş özellik aşağıda listelenmiştir:

  1. Yaratıcılık
  2. İkna Etme
  3. İş Birliği
  4. Adapte Olabilme
  5. Duygusal Zeka 

Kaynak: https://www.linkedin.com/business/learning/blog/learning-and-development/most-in-demand-skills-2020

Beste Dipçin

17.02.2022

Leave a Comment