"ders çalışma programı"

  • Ders Çalışma Programı Gerekli mi?

    Her öğrenci en az bir kere bir ders çalışma programı hazırlamıştır. Mutlaka deneyimlemiştir o süreci. Her şeyden önce var olan zamandan azami fayda sağlamak için çok önemlidir çalışma programı. Çünkü bir öğrenci farketmeden günün en verimli saatini kararsızlıklarla geçirir. Masanın başına oturur, hangi dersi hangi konuyu hangi kitaptan çalışacağına...