Fatih Sultan Mehmet’in İlginç Hayatı!

Fatih Sultan Mehmet yani Mehmet küçükken ki ismiyle 29 Mart 1432`de Edirne`de doğdu. Fatih Sultan Mehmet`in babası Sultan 2.Murad annesinin adı ise Huma Hatundur. Fatih Sultan Mehmet 2. Murad`ın 4. Oğludur. Fatih Sultan Mehmet 2 yaşına kadar Edirne`de kaldıktan sonra Küçük abisi ve Süt ninesi ile birlikte Amasya’ya gönderilmiştir. Amasya`da bulunan abisi Ahmet erken yaşta vefat ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet altı yaşında Rum sancak beyi ilan edildi.

Bu olaydan yaklaşık olarak 2 sene sonra babalarının emriyle yer değiştirdiler ve Mehmet Saruhan sancak beyi ilan edildi. Mehmed`in (Fatih Sultan Mehmet) eğitimi için babası 2. Murad pek çok hocaya görev verdi. Mehmed zekiydi ama aynı zamanda yaramaz dı bundan dolayıdır ki Mehmed`i eğitmek çok kolay olmadı.

Babası bu durum üzerine sağlam ve otorite sahibi bir hoca olan Molla Gürani`yi görevlendirdi. Molla Gürani Mehmed’e dersi dikkate almayan öğrencinin alabileceği cezalardan bahsedince Mehmed eğitim olayının ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu anladı ve önem vermeye başladı. Fatih Sultan Mehmet Arapça, Farsça ,Latince, Yunanca ve İtalyanca dillerini bilmektedir.

Fatih Sultan Mehmed`in İlk Defa Tahta Çıkışı

Fatihin abileri ölünce tahtın varisi olmuştur. 2. Murad`ın 1444 de doğu ve batı bölgelerinde sulh sağladığını düşünerek tahttan çekilmiş ve bu devlette büyük bir otorite boşluğu yaratarak koca imparatorluğa hatırı sayılır zarara uğratmıştır. Dış siyasete ilgi gösteren Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile Mehmed`in etrafında birleşmiş olan Şahabeddin, Turahan, Zaganos Paşalar arasında rekabet ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan bu rekabet Osmanlı Devleti’nde 1444 ile 1453 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde oluşan başlıca politik gelişmelerde en önemli nedenlerden biri olmuştur.

Barışı yok sayıp Haçlı seferlerine çıkacağını açıklayan Kral Ladislas Edirne`de büyük panik yaratmıştır. Halk şehri boşaltmaya ve kaçmaya başlamıştır. Kral Ladislas dediği gibide yaparak Hristiyan ordusuyla birlikte Tunayı aşmış ve bir Venedik ordusuyla da Çanakkale boğazını kapatmıştır. Bunun üzerine 2. Murad Edirneye geldi ve Hristiyan ordusunu Varna`da ağır bir yenilgiye uğrattı. 2 Muradın tekrar tahta geçmesi üzerine Mehmed, Manisa’ya çekildi, Zağanos paşa ise Balıkesir taraflarına sürgün edildi.

Fatih Sultan Mehmed`in Tahta 2. Çıkışı ve İstanbul’u Fethetmesi

2. Murad 3 Şubat 1451 de vefat etti. Mehmed babasının ölüm haberini alır almaz atına atlayarak yola çıktı. Ardından 19 Şubat 1451 de 2. Defa tahta çıktı. 1451`in sonlarına doğru kuşatma hazırlıklarına çoktan başlamıştı. 1453 yılında kendi tasarımı olan Şahi topları ile birlikte İstanbul’u kuşatıp. Bizans’ın büyük surlarının sonunu getirerek İstanbul’u ele geçirmiş ve Peygamber Efendimiz (sav) `in hadisi olan İstanbul `u fetheden asker ne güzel asker İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutandır hadisine layık olmuştur.

Leave a Comment