Işığın Soğurulması: Işığın Soğurulması Nasıl Gerçekleşir?

Işığın soğurulması ışığın cisimler tarafından tutulmasını ifade eder. Işık eğer madde tarafından soğuruluyorsa maddenin sıcaklığı artar ve ışık enerjisi ısı enerjisine çevrilir. Doğrusal yönde yayılan ışık, saydam maddelerden geçer ancak saydam olmayan maddelerden geçemez. Işık bir enerjidir ve ışığın altında kalan cisimlerin sıcaklığı artar. Soğurulma, ışığın madde tarafından emilmesi anlamına gelir.

Koyu renkli nesneler ışığı daha fazla soğururken açık renkli nesneler, ışığı yansıtır ve çok az bir kısmını soğurur. Bu sebeple koyu renkli nesneler, açık renkli nesnelere göre ışık enerjisini aldıklarında daha fazla ısınırlar.  Işık belirli dalga boyuna sahip elektromanyetik ışımadır ve ışık enerjisi dalga boyu ile ters orantıya sahiptir. Dalga boyunun uzaması enerjiyi azaltırken kısalması enerjiyi artırır.

Işığın Soğurulması Nasıl Gerçekleşir?

Işığın soğurulması ışığın maddeler üzerinde etki oluşturması sonucunda meydana gelir. Işığın soğurulması nasıl gerçekleşir sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir: Işığın etki ettiği madde ışığı içine çeker ve fiziksel durumunu etkiler.

Bir cisme, orbitalleri arasındaki enerji farkına eşit dalga boyunda bir ışık gönderildiğinde, temel halde bulunan elektronlar enerjisini arttırır ve elektronları fırlatarak ışığı soğurur.

Işığın Soğurulmasının Etkileri

Işığın soğurulması maddelerin durumuyla alakalıdır. Siyah ve mat yüzeylerde daha çok soğurulma meydana gelir ve cisim ışığı kendine çekerek hapseder. Örnek vermek gerekirse, siyah ve beyaz renkte olmak üzere 2 suyla dolu şişe düşünülürse, bu şişeler ışığa maruz kaldığında siyah şişe içerisindeki su daha fazla ısınmış olur. Işığın soğurulması, güneş ışığından da farklı alanlarda yararlanmayı beraberinde getirir. Bunlardan bazıları; konutların ısıtılması, seracılık, güneş pilleri, gıda, kimya, seramik, deri, güneş ocağı ile yemek pişirme gibi alanlardır.  Işığın soğurulmasının etkileri şu şekildedir:

  • Etkiledikleri cisimlerin sıcaklıklarını arttırır.
  • Güneş enerjisi ışığın soğurulmasına örnektir ve bu sayede su üretilir.
  • Güneş pilleri sayesinde elektrik üretilir.
  • Işığın soğurulması sayesinde tuzlu su damıtılarak tatlı su elde edilir.
  • Yanıcı ve patlayıcı tankerlerin fazla ısınmaması için tankerlerde açık renk kullanılır.
  • Radyometre yaprakları ışığın soğurulmasıyla döner.
  • Güneş ışığının soğurulması sayesinde bitkiler fotosentezlerini gerçekleştirir.
  • Güneş ışığına maruz kalan besinler bozulur.
  • Soğurulan ışık giysi renklerinin solmasına sebep olur.

Işığın Soğurulması: Güneş Enerjisi

Dünyanın en önemli ısı ve ışık kaynağı olan güneş, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için de gerekli enerjiyi sağlar. Nükleer enerji haricinde bütün enerjilerin kaynağı dolaylı veya doğrudan Güneş’tir. Güneş enerjisi, birçok farklı alanlarda kullanılır. Örneğin besinlerin kurutulması ve seralarda güneş enerjisi tercih edilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde güneşli gün sayısının fazla olması sayesinde güneş enerjisinden tarım alanlarında faydalanılır. Güneş ocakları denilen iç yüzeyi alüminyum folyo gibi yansıtıcı maddeler kullanılarak tasarlanmış araçlar, çanak ya da kutu şeklindedir ve içlerinde güneş enerjisi sayesinde yemek pişirilebilir.

Güneş kolektörleri ile sıcak su elde edilebilir. Çatılara konulan güneş enerji santralleri sayesinde enerji ısıya dönüştürülür ve kolektör sayesinde güneş ışığı soğurularak suyu ısıtır. Güneş bacaları da ışığın soğurulmasında bir diğer örnektir. Güneş enerjisinin ısıya çevrilmesinden sonra kinetik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştürmeye yarayan güneş bacalarının yüksekliği arttıkça ürettiği elektrik enerjisi miktarı da doğru orantılı olarak artar.

Park ve bahçelerin aydınlatmalarında kullanılan güneş pilleri de küçük çaplı sulamalarda ve elektrikli araçların çalıştırılmasında tercih ediliyor. Son olarak güneş arabaları da teknolojideki gelişme sayesinde oldukça ekonomik. Güneş enerjisi sayesinde çalışan arabaları henüz piyasaya sunulmamış olsa da çalışmalar devam etmektedir.

Leave a Comment