Karne Öğrenciler İçin Ne Anlama Geliyor?

Karne ne anlama geliyor

Öncelikle karnenin amacı sizleri cezalandırmak değildir. Yani bir öğretmen size verdiği düşük notla bir kazanç sağlamaz. Bir dersten aldığınız düşük bir not veya beklediğinizin altında gelen bir not için karşı tarafı suçlamak size bir fayda sağlamaz. Burada sağlıklı olan karnelerden kendinizi geliştirmek için sonuçlar çıkarmanızdır.

İlk 4 yılın karnesi
Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar olan karneler genellikle diğer gruplara göre notların daha yüksek olduğu karnelerdir. Bu noktada eğer öğrencinin karnesinde bol miktarda 3 varsa aileler tatil döneminde öğretmenin göstereceği yolu da önemseyerek çocuklarının üstüne düşmelidirler. Bu yaş grubunun fazla kırılgan ve özgüvensiz olabileceği hesaba katılmalıdır. Onları yüreklendirmelisiniz ve unutmayın ki marifet iltifata tabidir.
5-8 ARASI YILLARIN KARNELERİ
Bu grupta dersler hem sayıca hem de zorluk olarak artış gösterdiğinden karnelere biraz daha esnek bakmak gereklidir. Karnenin bütününe odaklanmak yerine ayrı ayrı dersleri incelemenizde fayda vardır. Bu yaş grubunun karnelerinde Matematik dersi özellikle dikkat edilmesi gereken noktadır. Matematik dersinin notu 4’ün altındaysa öğrenci gerekli seviyeye ulaşamamış demektir ki bu halde ara tatil öğrencinizin matematik eksiklerini kapatmak için fırsattır.
inekle’deki üniversitelilerden bu konuda yardım alabileceğinizi unutmayın. Bu noktada öğretmenler listesine bir bakmanızda ve profillerini incelemenizde fayda var. inekle’de ders veren üniversitelileri görmek için tıklayın.
9-12 ARASI YILLARIN KARNELERİ
Bu gruptaki karneler hem daha detaylı hem de öğrenci hakkında daha fazla bilgi içermektedir. Eğer karnede zayıf not varsa bunun anlamı o dersten kesinlikle yetersizsiniz demektir. Çünkü 100 üzerinden 40 alan bir öğrenci konunun %40’ını biliyor gibi gözükse de genel olarak öğretmenler geçer not alacak kadar soruyu basit sorulardan seçerler. Yani özetle bir dersten 40 alan öğrenci ile 60 alan öğrenci arasındaki fark 60 ile 80 arasındaki farktan çok daha büyüktür. Bu bağlamda öğrenci bir dersten zayıf not aldıysa o dersten bilmesi gereken şeylerin neredeyse tamamına yakınını bilmiyor demektir.

Ayrıca, alan dersleriniz 3’ün altındaysa o dersler için üniversite sınavında başarılı olmanız için mutlaka hızlanmanız ve dikkatli olmanız gereklidir. Tabii ki bu genellemeler istisnai durumları içermez. Bir fen lisesi öğrencisinin okulunun zorluğu hesaba katılmalıdır. Yani, kimsenin 70’i geçemediği ancak üniversiteye yerleşme başarısı yüksek olan zor bir okulda 50 bile yüksek bir not olarak kabul edilebilir.

Emre Solmaz – inekle Eğitim Danışmanı
One thought on “Karne Öğrenciler İçin Ne Anlama Geliyor?”
Leave a Comment