Osmanlı İmparatorluğu Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık olarak dünyaya 600 yıl boyunca hükmetmiş bir bir İslam Devletidir. Bu imparatorluğun başında ise yükselme döneminden dağılma dönemine kadar farklı yıllar içerisinde padişahlar gelmiş ve ülkeyi yönetmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun başında olan padişahlar aynı zamanda yönetimde olduğu zamanlarda, İstanbul gibi çok önemli yerleri almış ve topraklarına katarak başkent yapmıştır. Osmanlı padişahları sıralaması ise babadan oğula geçerek devam etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunun başında olan padişahların ise yönetim anlayışları bazı zamanlar birbirlerinden farklı olmuştur. Ülkeyi monarşi ile ve adil bir şekilde yöneten Osmanlı İmparatorluğu padişahları, halkın aynı zamanda huzur ve barış içinde yaşamaları için gayret göstermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulmuş ve yönetimin başında da bizzat kendisi padişah olarak yer almıştır. Kendisinden sonra oğlu ve sırası ile farklı padişahlar idari yönetimde yer almış ve halkı monarşi ile yönetmişlerdir. Osmanlı padişahlarının özellikleri ise birbirlerinden farklı olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Padişahlarının İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının isimleri ve sahip olduğu özellikler şu şekildedir.

Osman Gazi

İmparatorluğunun kurucusu ve ilk padişahı ise Osman Gazidir. 1299 yılında imparatorluğu kurmuş ve 1326 yılına kadar ülkenin başında yer almıştır. Kendisi Ertuğrul Gazi ve Halime Hatunun oğludur. Ölene kadar kendisi tahtta kaldı. Padişahlık süresi 27 yıldır.

Orhan Bey

Vefat ettikten sonra yerine oğlu Orhan Bey ikinci padişah olarak geçmiştir. Orhan Bey’in imparatorluğun başında olduğu tarihler ise 1326 ile 1362 yılları olmuştur. Babası Osman Gazi, annesi ise Malhun Hatundur. Babası gibi kendisi de ölene kadar tahttan inmedi. 36 yıl padişahlık yaptı.

1 inci Murad

Orhan Gazinin oğlu olan 1 inci Murad ise Osmanlı İmparatorluğunun üçüncü padişahı oldu. Lakabı 1 inici Hüdavendigar olarak bilinir. Sultan unvanını ise ilk defa kendisi kullanmıştır. Dedesi Osman Gazi ve babası Orhan Gazi gibi ölene kadar tahtta kaldı ve inmedi. 1362 ile 1389 yılları arasında 27 yıl padişahlık yaptı. 1383 tarihinden sonra ise sultan lakabını kullandı. Ölümü ise 1’inci Kosova Muharebesi savaşından sonra suikasta uğrayarak öldü.

1.Bayezid

1’inci Murad ile Gülçiçek Hatunun oğlu olan 1’inci Bayezid, Osmanlı İmparatorluğunun dördüncü padişahı olarak tahtta kaldı. Kendisi aynı zamanda Yıldırım Sultan-i ve İklim-i Rum olarak anılmıştır. 1389 ile 1402 yılları arasında toplam 13 yıl tahtta kalarak padişahlık yapmıştır. Yapmış olduğu önemli işler içerisinde, Anadolu da Türk siyasi birliğinin büyük ölçüde sağlanması olmuştur. Ankara Savaşı sonrası kendisi esir düştü ve saltanatı bitti. 1402 ile 1413 yılları arasında ise Fetret Devri başladı. Tarihler 8 Mart 1403’ü gösterirken Akşehir ilçesinde esir iken öldü.

Fetret devri süresince Osmanlı İmparatorluğunu sırasıyla, İsa Çelebi, Emir Süleyman Çelebi, Musa Çelebi ve 1 inci Mehmet yönetti. Bu kişilerden İsa Çelebi 1403 ile 1405 yılları arasında tahtta kaldı. Kendisi Batı Anadolu Sultanı olarak hükümdarlığını sürdürdü. 1405 yılında Mehmet Çelebiye yenildi ve 1406 yılında ise öldürüldü. Fetret Devrinin diğer bir hükümdarı olan Emir Süleyman Çelebi ise 1406 ile 1411 tarihleri arasında tahtta kaldı. Kendisi aynı zamanda Rumeli’nin ilk sultanı olarak bilinir. 17 Şubat 1411 tarihinde ise öldürüldü. Fetret Devrinin diğer bir hükümdarı olan Musa Çelebi ise Rumeli’nin ikinci sultanı olarak bilinir. Kendisinin hüküm sürdüğü padişahlık tarihi ise 1411 ile 1413’tür.

Ölümü ise Mehmet Çelebinin askerleri tarafından 1413 senesinde Samokov yakınlarında olmuştur. Fetret Devrinin son padişahı olan 1 inci Mehmet 1403 ile 1406 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesi Sultanı olarak tahtta kaldı. Daha sonra 1406 ile 1413 yıllarında Anadolu Sultanı oldu.

1.Mehmet

1 inici Mehmet 1413 yılında ise Osmanlı İmparatorluğunun beşinci padişahı olarak tahtta çıktı. Çelebi Kirişçi olarak da bilinen 1 inci Mehmet padişahlığını 1413 ile 1421 yılları arasında 8 yıl yaptı. Birinci Mehmet’in babasının ismi 1 inci Bayezid, annesi ise Devlet Hatundur. Ölene kadar tahtta kaldı.

2.Murad

Osmanlı İmparatorluğunun altıncı padişahı ise 2 inci Murad oldu. Koca Sultan Gazi olarak da bilinen 2 inci Murad, 1421 ile 1444 yılları arasında toplam 23 yıl tahtta kaldı. 1 inci Mehmet ile Emine Hatunun oğlu olan 2 inici Murad, kendi isteği ile tahttan indi ve padişahlığı oğlu 2 inci Mehmet’e verdi.

2.Mehmet

İmparatorluğun yedinci padişahı ise bu süreçten sonra 2 inci Mehmet oldu. Kendisinin padişahlığı 2 yıl gibi bir süre ile çok kısa sürdü. İkinci Mehmet’in padişahlık tarihleri ise 1444 ile 1446 arasındadır. Babası 2 inici Murat ve annesi Hüma Hatun olan 2 inci Mehmet, babasından 12 yaşında devraldığı tahtı ise tekrar babası 2 inici Murad’a 1446 yılında teslim etti. İmparatorluğun padişahlık süreci ise 2 inci Murad tahtta iken 1446 ile 1451 yılları arasında devam etti.

İkinci Murat’ın bu ikinci defa tahtta geçişi oldu. Tahtta dönmesini gerektirecek neden ise Yeniçeri İsyanı oldu. Ölene kadar tahttan inmedi. Daha sonra babası gibi ikinci defa tahtta çıkan 2 inci Mehmet, bu padişahlığını ise 1451 ile 1481 yılları arasında ikinci defa tahtta kalmak sureti ile 30 yıl sürdürdü. Padişahlığı süresince ise çok önemli işlere imza attı.

Bunların başında ise 1453 yılında İstanbul’u fethetmek oldu. Fatih Sultan Mehmet Han ve Gazi gibi unvanlara da sahip olan 2 inci Mehmet, İstanbul fethi sonrası Bizans İmparatorluğunu da yıktı. Bu yıkım sonrası kendisine Fatih unvanı ile beraber, Kayser-i Rum (Roma İmparatoru) unvanı verildi. Osmanlı Devletinde ilk defa altın para basımı ise kendisinin devrinde oldu. Ölene kadar tahtta kaldı.

2.Bayezid

Osmanlı İmparatorluğunun sekizinci padişahı ise 2 inci Bayezid oldu. 1481 ile 1512 yılları arasında 31 yıl padişahlık yaptı. Babası 2 inici Mehmed (Fatih Sultan Mehmed), annesi ise Emine Gülbahar Hatundur. Sultan Bayezid-i Veli Han ve Gazi gibi unvanlara sahip olan padişahtır. Kendi isteği ile tahtı oğlu 1 inci Selim’e devretti. 1512 yılında ise Dimetoka bölgesinde öldü.

1.Selim

1 inci Selim ise hükümdarlığın dokuzuncu padişahı olarak tahtta çıktı. Yavuz Sultan Selim ve Gazi gibi unvanları ile de anılan 1 inci Selim, 8 yıl tahtta kaldı. Tahtta kalma yılları ise 1512 ile 1520 oldu. Gülbahar Hatun annesi, 2 inci Bayezid ise babasıdır. İslam birliği politikası izlemesi ise 1 inci Selim’in, ön plana çıkan özelliğidir. Kısa süre tahtta kalmasına rağmen 8 yıllık bu sürede Osmanlı İmparatorluğunun topraklarını, 2,5 kat daha fazlalaştırdı. Ölene kadar tahtta kaldı.

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman ve Muhteşem Süleyman gibi lakaplar ile anılan 1 inci Süleyman, Osmanlı Hanedanlığının onuncu padişahı oldu. 1520 ile 1566 tarihleri arasında kendisi 46 yıl gibi çok uzun süre tahtta kaldı. Babası 1 inci Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultandır. Fetihleri Avrupa ağırlıklı oldu. Ölene kadar tahttan inmedi. Tahtta en uzun süre hüküm süren padişah olarak tarihte yerini aldı.

İkinci Selim

İkinci Selim onbirinci Osmanlı Padişahıdır ve Sarı lakabına sahiptir. Hürrem Haseki Sultan ve 1 inci Süleyman’ın çocuklarıdır. 1566 ile 1574 yıllarında 8 yıl padişahlık yaptı. Ölene kadar tahttan inmedi. İkinci Selim’in bir özelliği ise sefere çıkmayan padişah olmasıdır.

3.Murad

 Muradi lakabına sahip olan 3 üncü Murad ise hanedanın onikinci padişahı olarak tahtta kaldı. 1574 ile 1595 yılları arasında tahtta kalan 3 üncü Murad, 21 yıl padişahlık görevini üstlendi. 2 inci Selim ile Afife Nurbanu Valide Sultanın oğlu olan 3 üncü Murad, fetihlerini Doğu ağırlıklı yaptı. Osmanlının toprakları kendisinin padişahlığı zamanında oldu ve ölene kadar tahtta kaldı.

3.Mehmet

Adli unvanına sahip olan 3 üncü Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunun on üçüncü padişahı olarak 1595 ile 1603 yılları arasında toplam 8 yıl tahtta kaldı. Babası 3 üncü Murad olup annesi ise Safiye Valide Sultandır. Ölene kadar tahtta kaldı.

1.Ahmet

1 inci Ahmet hanedanın on dördüncü padişahı olarak tahtta kaldı. 1603 ve 1617 tarihleri arasında toplam tahtta 14 yıl padişah olarak kaldı. Babası 3 üncü Mehmed, annesi ise Handan Valide Sultandır. Ölene kadar tahtta kaldı. Aynı zamanda kendisi Bahti lakabına sahiptir.

1.Mustafa

Osmanlı İmparatorluğunun on beşinci padişahının ismi ise Deli lakaplı 1 inci Mustafa’dır. 1617 ve 1618 yılları arasında 96 gün gibi çok kısa süre tahtta kaldı. Kendisinin zeka geriliği olması sebebi ile genç yeğeni 2 inci Osman tarafından tahttan indirildi. 3 Mehmed ve Halime Valide Sultanın çocuğudur.

3.Osman

Genç ve şehit lakapları ile anılan 3 üncü Osman ise onaltıncı Osmanlı padişahı olarak tahtta çıktı. Babası 1 inci Ahmet, annesi ise Mah Firüze Hatice Valide Sultandır. 1622 yılında Yeniçeri isyanı ile tahttan indirildi. 1618 ile 1622 yılları arasında 4 yıl padişahlık yaptı. 1622 yılında ise kendisini Sadrazam Kara Davut Paşa öldürdü. Genç Osman’ın öldürülmesinden sonra tahta ikinci defa 1 inci Mustafa çıktı. 1622 ile 1623 yılları arasında 1 yıl süre ile tahtta kaldı. Kendisinde zihin geriliği olması nedeni ile ikinci defa tahttan indirildi. 1639 yılına kadar İstanbul’da hapsedildi ve burada vefat etti.

4.Murad

1 inci Ahmet ile Mah Peyker Valide Sultanın oğlu olan 4 üncü Murad ise Osmanlı İmparatorluğunun on yedinci padişahı olarak tahtta geçti. Kendisinin unvanları arasında Bağdat Fatihi, Sahib-i Kıran ve Gazi gibi lakaplar vardır. 1623 ile 1640 yılları arasında 17 yıl tahtta kaldı. Seferleri Doğu ağırlıklı oldu. Ölene kadar tahtta kaldı.

Osmanlı İmparatorluğunun on sekizinci padişahı ise 4 üncü Murad’ın kardeşi olan İbrahim oldu. Girit Fatihi, Asabi ve Şehit gibi lakaplar ile anılmıştır. Mah Peyker Valide Sultan ile 1 inci Ahmet’in çocuklarıdır. 1640 ile 1648 yılları arasında 8 yıl padişahlık yaptı. Yapılan darbe ile tahttan indirildi. Sadrazam Mevlevi Sofu Mehmet Paşa ise kendisini boğdurarak öldürttü.

4.Mehmet

Avcı lakabına sahip olan 4 üncü Mehmet ise hanedanın ondokuzuncu padişahı oldu. 1648 ve 1687 gibi tarihler arasında 39 yıl padişahlık yaptı. İbrahim ile Turhan Hatice Valide Sultanın çocuğudur. Osmanlı Devleti 2 inci Mohaç Savaşı sonrası yenilgiye uğradı ve kendisin bu yenilgiden sonra tahttan indirildi. 1693 senesinde ise vefat etti.

2.Süleyman

Gazi unvanına sahip 2 inci Süleyman ise Osmanlı İmparatorluğunun yirminci padişahıdır. Babası İbrahim olup, annesi ise Saliha Dil Aşub Valide Sultandır. 4 üncü Mehmet ile babadan kardeştir. 1687 ile 1691 yılları arasında 4 sene tahtta kaldı ve ölene kadar da tahttan inmedi.

2.Ahmet

2 inci Ahmet yirmibirinci Osmanlı padişahı olarak tahtta çıktı. 1691 ile 1695 senelerinde 4 yıl tahtta kaldı. İbrahim ve Hatice Muazzez Sultanın oğludur. 2 inci Süleyman ve 4 üncü Mehmet ile babadan öz kardeştir. Gazi lakabına sahiptir ve ölene kadar tahtta kalmıştır.

2.Mustafa

Gazi unvanına sahip olan 2 inci Mustafa yirmiikinci Osmanlı İmparatorluğu padişahı olarak tahtta çıktı. 1695 ile 1703 yılları arasında 8 yıl padişahlık yaptı. 4 inci Mehmed ve Mah Pare Ümmetullah Rabia Gül Nuş Valide Sultanın oğludur. Tarihte Edirne Vakası olarak bilinen Yeniçeri ayaklanması neticesinde 1703 senesinde tahttan indirilmiştir. 1704 yılında ise İstanbul’da vefat etti.

3.Ahmet

Osmanlı İmparatorluğunun yirmi üçüncü padişahı ise 3 üncü Ahmet olmuştur. Lale Devri padişahı olan 3 üncü Ahmet, aynı zamanda Gazi unvanına sahiptir. 1703 ile 1730 yılları arasında 27 yıl padişahlık yaptı. Babasının ismi 4 üncü Mehmed olup annesi, Mah Pare Ümmetullah Rabia Gül Nuş Valide Sultandır. 2 inci Mustafa ile anne ve babası aynı olup öz kardeştir. Tahttan indirilişi ise Patrona Halil önderliğinde olan Yeniçeri İsyanı ile olmuştur. 1736 tarihinde ise vefat etti.

1.Mahmud

Gazi lakaplı 1 inci Mahmud 1730 ile 1754 yılları arasında toplam 24 yıl padişahlık yaptı ve kendisi Osmanlı İmparatorluğunun yirmidördüncü padişahıdır. 2 inci Mustafa ile Saliha Sebkat-i Sultanın oğludur. Ölene kadar tahtta kaldı.

3.Mustafa

Sofu lakabı olan 3 üncü Mustafa ise Osmanlı İmparatorluğunun yirmibeşinci padişahı olarak tahta geçti. 1754 ile 1757 yılları arasında 3 yıl padişahlık yaptı. 2 inci Mustafa ile Şeh Süvar Valide Sultanın oğlu olan 3 üncü Mustafa, ölene kadar tahtta kaldı.

3.Mustafa

Tarihe ilk yenilikçi padişah olarak geçen ve bu unvanı alan 3 üncü Mustafa, 1757 ile 1774 tarihleri arasında 17 yıl Osmanlı İmparatorluğunun yirmialtıncı padişahı olarak tahtta kaldı. Üçüncü Ahmed ile Emine Mihr-i Şah İkinci Kadın Efendinin oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir. Aynı zamanda kendisi Gazi lakabına sahiptir.

1.Abdülhamit

1 inci Abdülhamit ise Osmanlı Hanedanının yirmiyedinci padişahı olarak tahtta geçti. Gazi ve Islahatçı unvanlarına sahip olan 1 inci Abdülhamit, 15 yıl tahtta kaldı. Tahtta kalma yılları ise 1774 ile 1789 arasında oldu. Babası 3 üncü Ahmed olup annesi ise Rabia Şermi Kadın Efendidir. Kendisi Ruslar ile savaştı. Ölene kadar tahtta kaldı.

3. Selim

Üçüncü Selim ise tahtta yirmisekizinci Osmanlı padişahı olarak çıktı. 1789 ile 1807 yılları arasında toplam 18 yıl tahtta kaldı. Kendisini lakapları arasında Şehit, Nizami ve Bestekar gibi unvanlar yer alır. Kendisinin babası 3 üncü Mustafa olup annesi ise Mihr-i Şah Valide Sultandır. Padişahlığı döneminde çeşitli reformlar yaptı. Nizam-ı Cedid Ordusunu kurdu. Ancak Yeniçeri İsyanı çıktı ve bu ordu dağıtıldı. Yapmış olduğu reformlara karşı ise Yeniçeri İsyanının başında olan Kabakçı Mustafa ve beraberindekiler kendisini tahttan indirdiler. 1808 tarihinde ise 4 üncü Mustafa’nın talimatı ile kendisi öldürüldü.

4.Mustafa

4 üncü Mustafa ise Osmanlı İmparatorluğunun yirmidokuzuncu padişahı olarak tarihte yerini almıştır. 1807 ile 1808 yıllarında tahtta 1 sene gibi kısa süre kaldı. 1 inci Abdülhamid ve Nükhetseza hanımefendinin çocukları olan 4 üncü Mustafa, çıkan ayaklanma ile tahttan indirilmiştir. Çıkan ayaklanmanın başında ise Rusçuk Ayan-ı Alemdar Mustafa Paşa vardı. Tarihler 1808’i gösterirken 2 Mahmud’un emri ile İstanbul’da idam edilmiştir.

2.Mahmud

İnkılapçı ve Gazi gibi lakaplara sahip olan 2 inci Mahmud, 1808 ile 1839 yılları arasında 31 yıl Osmanlı İmparatorluğunun başında padişah olarak tahtta kaldı. İmparatorluğun otuzuncu padişahıdır. 1 inci Abdülhamid babası olup annesi ise, Nakş-i Dil Valide Sultandır. Tarihler 1826’yı gösterdiğinde kendisi Yeniçeri Ocağını lağvetmiştir. 4 üncü Mustafa ile babadan öz kardeştir.

Abdülmecid

Tanzimatçı ve Gazi unvanlarına sahip olan Abdülmecid, Osmanlı İmparatorluğunun otuzbirinci padişahıdır. 1839 ile 1861 kendisinin 22 yıl tahtta kaldığı tarihtir. Babası 2 inci Mahmuttur. Annesi ise Bezm-i Alem Valide Sultandır. Kendisin Tanzimat Fermanını yayınlamıştır. 1856 yılında ise Islahat Fermanını, demokratikleşme için adım atılması ile yayınlamak zorunda kalmıştır. Tahttan ölene kadar inmemiştir.

Abdülaziz

Abdülaziz ise otuzikizinci Osmanlı padişahı olarak tahtta kaldı. Lakapları arasında Bahtsız ve Şehit unvanları vardır. 1861 ile 1876 tarihlerinde 15 yıl padişahlık yaptı. 2 inci Mahmud babası olup annesi ise Pertav Nihal Valide Sultandır. Avrupa’ya seyehat etmek için giden Osmanlı padişahıdır. Kendisinin tahttan indirilmesi Bakanları tarafından olmuştur. Tahttan indirilmesinden sonra öldü. Kendisinin intihar ettiği veya olası bir suikasta gittiği düşünülmüş ve tarihe bu şekilde yansımıştır.

5.Murad

5 inci Murad ise Osmanlı İmparatorluğunun otuzüçüncü padişahı oldu. Deli lakabına sahiptir. 1876 ile 1876 yılları arasında 93 gün tahtta kaldı. Babası Abdülmecid, annesi ise Efza Valide Sultandır. Akıl hastalığı olması sebebi ile de tahttan indirilmiştir.1904 senesinde Çırağan Sarayında öldü. Kendisi aynı zamanda tahtta en kısa padişahlık yapan hükümdardır.

2. Abdülhamit

İkinci Abdülhamit ise Osmanlının otuzdördüncü padişahı olarak tahtta kaldı. 1876 ile 1909 yılları arasında 33 sene gibi uzun bir süre padişahlık yaptı. Annesinin ismi Tir-i Müjgan Kadın Efendi olup, babası Abdülmecid’dir. 5 inci Murad ile babadan öz kardeştir. Gazi ünvanına sahiptir. Aynı zamanda kendisi Rahime Piristü Valide Sultanın manevi çocuğudur. Padişahlığı zamanında tarihler 1876’ı gösterdiğinde kendisi, 1 inci Meşrutiyeti tesis etti. Böyle ilk anayasa olan Kanun-i Esasi yürürlüğe girdi. 1878 yılında ise bu anayasa askıya alınmıştır. Bu sefer tarih 1908’i gösterirken 2 inci Meşrutiyeti ilan etti. 31 Mart Vakası sonucunda ise kendisi tahttan indirilmiştir. Bu tarihten itibaren sürgün hayatı başladı ve kendisi Selanik’e nakil edildi. 1918 yılına kadar ise kendisi ölene kadar Beylerbeyi Sarayına kapatılmıştır.

5.Mehmet

Osmanlı hanedanının otuzbeşinci padişahı olan ve Reşad lakabı ile anılan 5 inci Mehmet, 1909 ile 1918 yılları arasında 9 yıl padişahlık yapmıştır. Abdülmecid ile Gül Cemal Dördüncü Kadın Efendinin çocuğudur. Padişahlığı zamanında Osmanlı Devleti zayıflamaya başladı ve gücünü yitirdi. İlk olarak Balkanlar, sonra ise Libya ve Ortadoğu düşman eline geçti. Ölene kadar tahtta kaldı.

6.Mehmet

6 ıncı Mehmet olarak bilinen ve Vahideddin unvanına sahip padişah ise, Osmanlı İmparatorluğunun otuzaltıncı padişahı olarak tahtta kaldı. Kendisinin tahtta kalma süresi 4 yıl olup, tarihler ise 1918 ile 1922’dir. Babası Abdülmecid olup annesi, Gül İstü Münire Dördüncü Kadın Efendidir. Kendisinin padişahlığı sırasında 1922 yılında saltanat lağvedilmiştir. Aynı yıl kendisi İstanbul’dan ayrıldı. 1926 yılında ise İtalya’ya sürgün edilmiştir.

2.Abdülmecid

2 inci Abdülmecid ise son Osmanlı hanedanının halifesi olarak tahtta kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun otuzyedinci padişahı olan 2 inci Abdülmecid, 1 inci Abdülaziz ile Hayran-i Dil Kadın Efendinin çocuklarıdır. 1922 ile 1924 yılları arasında 2 yıl padişahlık yaptı. Halifeliğini ise TBMM seçti ve onayladı. Hilafetin kaldırılması sonucu kendisi sürgün edildi. Sürgüne gönderildiği Fransa Paris’de ise 1944 yılında vefat etti.

Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde önemli bir yer edinmiş olan bu padişahlar, yaptıkları bazı reform ve yenilikler ile de tarihte yerini almışlardır. Bu padişahların her birisi ise kendi dönemlerinde, kültürel, siyasi ve ekonomik hayata yön vermiştir.

Leave a Comment