Yedininin Rakamlar Arasındaki Sırrı Nedir?

Yahudilikte, Tanrının dünyayı altı günde yarattığı yedinci günde dinlendiğine inanılmaktadır. İslam dininde ise cennet karşımıza yedi kapısıyla çıkar, cehennemde ise yedi basamaklı bir merdiven vardır. Hacı adayları ibadet yaparken Kabe’nin etrafını yedi kez tavaf ederler yani dönerler. Hafta kelimesinin kökenine indiğimizde Farsça heft çıkar. Heft ise Farsçada yedi demektir, bir haftada yedi günden oluşur. Dede Korkut Hikayelerinde, Bamsı Beyrek’in yedi kız kardeşi, Dirse Han oğlu Boğaç Han Destanında da Boğaç Hanın yarasının iyileşmesi için annesi yedi türlü bitkiyi karıştırarak yarayı şifalandırır.  Pamuk prensesin yedi tane cücesi olması, İstanbul’un yedi tepeli şehir olması ve göğün yedi kat gökten oluşması,  yedinin rakamlar  arasında kutsaliyetini ifade eden örneklerden sadece birkaçıdır.

çok Sayıda


Peki ya yetişkinliğimizdeki alışkanlıklarımızın tümünün hayatımızın ilk yedi yılında edindiğimizi söylersek? Bu konuyla ilgili araştırmaları Avusturyalı nörolog Sigmund Freud, Psikanalitik adını verdiği kuramıyla ele almıştır. Freud’a göre tuvalet alışkanlıklarımız, beslenme ihtiyacımızın zamanında karşılanıp karşılanmaması, anne-babamızın tutumu ilerde olacağımız “benliği” oluşturmaktadır. Freud’un Psiko-Seksüel Gelişim Kuramı karşımıza Oral Dönem, Anal Dönem, Fallik Dönem, Gizil Dönem ve Genital Dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Seçici Odak Fotoğrafında Kahverengi Ayı Peluş Oyuncakla Oturan çocuk

Anne-Baba tutumları karşımıza koruyucu tutum, mükemmeliyetçi tutum, demokratik tutum olarak çıkmaktadır. Anne-babamız koruyucu anne-baba tutumuna sahipse bağımlı bireyler olmaktayız. Koruyucu tutum gösteren ebeveynler çocukların kendi başlarına bir iş yapmasına izin vermezler. Çocukta doğal olarak başkasına ihtiyaç duyduğu için zamanla başkaları olmadan bir şeye karar veremez, başkalarının fikrini daha çok önemser ve başkalarına bağlı kişilik geliştirir.

çocuğun Elinden Seçmeli Odak Fotoğraf çekimi

Anne-babamız mükemmeliyetçi tutuma sahipse bir şeylere başlamak için her zaman doğru zamanı bekleyen ve o doğru zamanı hiçbir zaman bulamayıp eyleme geçmeyip keşkelere sığınarak ömür geçirenlerden olmamız muhtemeldir. Anne-babamız demokratik bir tutuma sahipse fikirlerimize önem veriyorsa, bizim de, çocuğunun da ayrı bir dünyaya sahip olduğunun bilincindeyse kendi kararlarını alabilen, başkalarına bağımlı olmayan bireyler olmamız mümkün.

Cennet Karayanık

6.12.2021