Birinci İnönü Savaşı ve İkinci İnönü Savaşı

Bu zamana kadar Kuvâ-yı Milliye birlikleri tarafınca verilen hakimiyet mücadelesinin artık tertipli bir ordu çevresinde toplanması gerektiği fikri oluşmuştu. Oluşturulmak istenen tertipli birliklere Çerkez Ethem benzer biçimde birtakım Kuvâ-yı milliye birlikleri katılmak istemeyip başkaldırı ettiler. TBMM çıkan bu isyanlarla uğraşırken Yunan Kuvvetleri Bursa ve Uşak cephelerinden taarruza geçtiler.

Yapılan çatışmalarda saldırı kuvvetleri büyük kayıplar vermişler ve yıpranmışlar ama Türklerin savunma arzusunu kıramamışlardı. Yunan ordusu da bu sebeplerden ötürü çabuk bir kararla geri çekildi. Yeni teşkilatlanmış ve birçok noksan noktası bulunan Türk ordusunun, İtilaf Devletlerince de desteklenen Yunanlılar karşısında ezilmemesi ve onları geri çekilmeye zorunlu bırakması büyük bir başarıdır.

Birinci İnönü savaşı hemen sonra İtilâf Devletleri’nin tanımamak hususunda ısrar ettikleri yeni Türk Hükümeti’ni Londra Konferansı’na çağırmak zorunda kaldılar. Yunan taarruzunun kırılması TBMM Hükümeti’nin memleket arasında saygınlık ve otoritesini güçlendirdi. Askerî bakımdan ise “Millî Ordu’nun kurulmasındaki çabaların önemi daha iyi anlaşılmış olduğu benzer biçimde düşmanın basit zafer kazanma ümidini de sarsmıştır.

İkinci İnönü Savaşı

Londra Konferansında, İtilaf Devletleri ve TBMM içinde meydana getirilen sulh görüşmelerinden bir netice çıkmaması üstüne İngiltere’nin yardımı ile Yunanlar yine harekata başladılar. Yunan ordusu Eskişehir ve Kütahya’yı alarak demiryolu ulaşımını kontrol altına almak için Kuzey’den Eskişehir, Güney’den de Afyon üstünden saldırıya geçtiler. Fakat Yunan ordusu bir defa daha İnönü önlerinde İsmet Paşa komutasındaki ordu tarafınca durduruldu.

Bu zafer cevabında İtalyanlar istifa hazırlıklarına başlarken, Fransızlar da TBMM’den müzakere talebinde bulundular. İkinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonrasında Yunanlılar iki kol üstünden çekilmeye başlamışlardı. Kuzeyden çekilen Yunanlılar İnegöl’e girmiş ve Aslıhanlar ve Dumlupınar’da meydana getirilen muharebeler, başlarda Türk kuvvetleri ile Yunan kuvvetleri içinde oyalama taktiğinden ileriye gidememiş, askeri alandaki üstünlük Yunanlılarda kalmıştır. Fa-kat 8 Nisan 1921’de Aslıhanlarda Yunan ordusu yine ağır bir bozguna uğratılmıştır. Bu savaşla İkinci İnönü Zaferi tamamlanmıştır.

Leave a Comment