Fetret Devri Nedir? Nasıl Başlamıştır?

Dünyanın en önemli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğunun büyük sıkıntılar yaşadığı fetret devri Ankara savaşı sonrasında başlamıştır. Bu dönemde hem ekonomik hem de idari anlamda ciddi sıkıntılar baş göstermiştir.

Fetret Devri Nasıl Başladı?

Timur imparatorluğunun kurucusu ve lideri olan zalim imparator Timur, yeni bir sefere çıkmadan önce ardında güçlü bir devlet bırakmak istemiyordu. Çıkacağı sefer sırasında kendi topraklarına bir tehdit olarak bölgenin güçlü devletlerinden Osmanlı Devleti’ni kendine rakip olarak görmeye başladı.

Bu doğrultuda Osmanlı’nın zayıflatılması hatta yıkılması gerektiğine kanaat getiren Timur, Osmanlı Devleti ile karşılaşmak üzere Anadolu’ya doğru yola çıktı. İki ordu Ankara’nın Çubuk Ovasında karşı karşıya geldi. Timur’un belirli hileler ile kazandığı savaş Osmanlı aleyhine sonuçlandı ve İmparator Yıldırım Bayezid esir düştü. Padişahsız kalan Osmanlı’da büyük sıkıntılar baş gösterdi.

İktidar Boşluğu İle Geçen 11 Yıl

Padişahını kaybeden Osmanlı’nın üzülmesi gereken başka bir sebep daha vardı. Padişah ile birlikte şehzadeleri Mustafa Çelebi ve Musa Çelebi de Timur’a esir düşmüştür. Durum böyle olunca tahta kimin geçeceği sorusu büyük bir kriz haline gelmiştir.

Padişah Yıldırım Bayezid’in oğullarından Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet arasında bir taht mücadelesi başlamıştır. Bu taht mücadelesi 11 yıl boyunca bir galiple sonuçlanmasa da 1413 yılında Mehmet Çelebi tahta çıkmayı başararak Osmanlı Padişahı olmuştur.

Fetret Devrinden Sonraki Toparlanma

5 şehzadenin kanlı mücadelesi sonucunda taht en çok hak edene kalmıştır. Tahtı zekası ve gücüyle kazanan Mehmet Çelebi, bunun sonucunda devletin hızlı bir toparlanma seferberliği başlatmasını sağlamıştır. Kısa süre içinde ekonomiyi toparlamaya başlayan Mehmet Çelebi, devletin imkanlarını kendi elinde toplayarak hazineyi yeniden güçlendirmiştir.

Hazinenin dolmasıyla birlikte ordunun imkanlarını da arttıran Mehmet Çelebi aynı zamanda halkın üzerindeki baskının da azalmasını sağlamıştır. Ankara savaşı öncesinde yükselişte olan Osmanlı Devleti, savaş sonrasında yaşadığı duraklama sonrasında Mehmet Çelebi ile yeniden şaha kalkmıştır. Padişahın harap haldeki ve savaş sonrası Timur tarafından yağmalanmış haldeki ülkeyi son derece kısa sürede toparlaması zekasının ve yöneticilik yeteneğinin bir göstergesidir.

Leave a Comment