Osmanlı Tarihinde Kırılma Noktası Olan Savaşlar

Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönemlerinde 3 kıta üzerinde hakimiyet kurmuş bir süper güç haline gelmiştir. Bu devletin kuruluş ve yükseliş süreçlerinde yaşadığı önemli savaşlar olmuştur. Hem Osmanlı hem de Dünya adına tarihi değiştiren en önemli 3 savaşı yazımızda derledik.

1. Ankara Muharebesi

1402 yılında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılan bu kanlı muharebe Osmanlı’nın hezimeti ile sonuçlanmıştır. Savaşın kaybedilmesi ile birlikte Osmanlı adına son derece sancılı geçen bir 11 yıl başlamıştır. Bu döneme “fetret devri” adı verilmiştir.

Savaş sonrasında Osmanlı Padişahı esir düşmüş, ülkenin pek çok toprağı işgal edilmiş ve hazinesi iler arşivlerine el koyulmuştur. Sefer çıkmaya hazırlanan Timur’un ardında güçlü bir devlet bırakmak istememesi sebebiyle Osmanlı üzerine yürümesi sonucunda savaş başlamıştır. Timur’un savaşta Hindistan’dan getirdiği filleri kullanması Osmanlı askerleri üzerinde yıkıcı bir etki oluşturarak savaşı kazanmasında etkili olmuştur.

2. Preveze Deniz Savaşı

En büyük Osmanlı imparatorlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman’ın dahi ve yetenekli Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa önderliğindeki Osmanlı filosunun haçlı donanmasını büyük bir yenilgiye uğrattığı savaş olarak bilinmektedir. Osmanlı üzerine yürümesi amacıyla papalık tarafından toplanan haçlı filosunda son derece gülü ve büyük savaş kalyonları bulunmaktaydı.

Osmanlı filosunda ise bunun aksine çevik ancak güçsüz kadırgalar bulunmaktaydı. Barbaros Hayrettin paşanın dahiyane denizcilik bilgisi sayesinde savaş Osmanlı’nın büyük bir galibiyeti şeklinde sonuçlanmıştır.

3. İstanbul’un Fethi

Osmanlı adına önemli savaşlardan bahsederken Konstantiniyye’nin fethinden bahsetmemek olmaz. Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı bu fetih ile birlikte Orta Çağ kapanmış Yeni Çağ başlamıştır. Tarihin en büyük savunma surlarına sahip olan şehir fethedilemez olarak görülüyordu. Bu durum Fatih Sultan Mehmet’in şehri almayı kafasına koymasıyla son buldu.

Osmanlı padişahlarına özgü dehasıyla tüm zekice yolları deneyen II. Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde ordusuyla birlikte şehre girmeyi başardı. Dönemin en büyük ordusunu kuran ve en gelişmiş imkanları seferber eden II. Mehmet, bu fetih ile birlikte Doğu Roma ya da diğer adıyla Bizans İmparatorluğunu yıkan padişah olarak adını tarihe yazdırdı.

Leave a Comment