Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Doğadaki maddeler çeşitli nedenlerle değişime uğrar. Çevremizde hiç durmadan, birtakım olaylar gerçekleşir ve devamlı bir değişim söz konusu olur. Bu değişimlerin bazılarında maddelerin sadece görünümleri değişirken bazılarında ise hem görünüm hem de yapıları değişmektedir.

Bu değişimlerden bir kısmı fiziksel değişimlerdir, bir kısmı da kimyasal değişimlerdir. Kimyada, değişim kavramı aynı zamanda olay – tepkime veya reaksiyon kavramları ile aynı anlamdadır.

Fiziksel Özellik Nedir?

Fiziksel Özellikler: Maddenin kimyasal (iç) yapısını değiştirmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen özellikler olarak tanımlanır

Fiziksel özellikler duyu organlarımız ile algılanabilen ve ölçülebilen özelliklerdir. Maddenin rengi, şekli, kokusu, tadı, parlaklık, hacmi, yoğunluğu, hal değişim sıcaklıkları (erime, donma, yoğuşma …) kırılganlık , fiziksel hal( katı, sıvı, gaz), ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği ,… vb.

Fiziksel Değişim Nedir?

fiziksel ve kimyasal değişim

Maddelerin fiziksel özelliklerinin değiştiği olaylara fiziksel değişim denir. Fiziksel değişimler sonucu:

 • Madde kendine özgü yapısını korur, başka bir maddeye dönüşmez.
 • Değişime uğrayan maddenin iç yapısı değişmez, sadece fiziksel görüntüsü değişir.
 • Maddenin kimyasal türleri arasındaki zayıf bağlar kopar ya da yeni zayıf bağlar oluşur.
 • Geçici değişiklik olur
 • Eşlik eden enerji düşüktür.
 • Isı alınır ya da ısı kaybedilir.
 • Maddelerin taneciklerinin hareketinde veya birbiri ile ilişkilerinde değişiklik olabilir. Örneğin hal değişiminde taneciklerin bir araya geliş şekli değişebilir.

 Yırtılma, kırılma, hal değişim olayları, ezilme, ufalanma, tel ya da levha haline gelme , suda çözünme gibi olaylar fiziksel değişime bir örnektir.

Günlük yaşamdan örnekler

Meyvelerin dilimlenmesi

Tebeşirin toz haline gelmesi

Deme su katılması

Dolu, kar, yağmur oluşumu

Tırnak kesilmesi

Odunun talaş olması

Tuzun suda çözünmesi

Salata sebzelerinin doğranması

Metallerin genleşmesi

Lastiğin esnemesi

Susamdan yağ çıkarılması

Ekmeğin dilimlenmesi

İyodun süblimleşmesi

Aynanın kırılması

Alüminyumdan tel yapılması

Etten kıyma yapılması

Gökkuşağı oluşması

Alkolün buharlaşması

Mumun erimesi

Tereyağının erimesi

Kayanın ufalanması

Çikolatanın erimesi

Yumurtanın kırılması

Kağıttan origami yapılması

Suyun donması

Altından takı yapılması

Yoğurttan ayran yapılması

Portakalın suyunun sıkılması

Çaya şeker katılması

Saçın kesilmesi

Barajlarda elektrik üretimi

Kimyasal Özellik Nedir?

Kimyasal Özellik Enerji etkisiyle yeni madde oluşturabilme yatkınlığıdır. Maddenin asit ya da bazik özellikte olması, yanıcılığı vb. kimyasal özelliklere birer örnektir. Kimyasal özelliklerin ölçülebilmesi ve yorumlanabilmesi için bir kimyasal olayın gerçekleşmesi gerekir.

Kimyasal Değişim Nasıl Gerçekleşir?

Kimyasal değişim maddenin başka maddelere ayrışmasına veya farklı maddelerin reaksiyonu ile yeni maddeleri oluşturmasına denir. Kimyasal değişim sonrasında:

 • Farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip maddeler meydana gelir.
 • Kimyasal bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur.
 • Renk değişimi, çökelti oluşumu, ısı değişimi, gaz çıkışı, koku değişimi bu değişimin göstergesidir.
 • Paslanma, yanma ,mayalanma, küflenme, ekşime, çürüme…en bilinen olaylardandır.

Günlük yaşamdan örnekler

Yaprakların sararması

Yumurtanın haşlanması

Gümüşün açık havada zamanla kararması

Kömürün yanması

Asit – baz tepkimeleri

Sütten peynir yapılması

Çivinin paslanması

Meyvelerin çürümesi

Pillerde, akülerde, bataryalarda elektrik üretimi olayları

Un ve sudan hamur yapılması

Kumdan cam yapılması

Ekmeğin küflenmesi

Kabartma tozunun üzerine limon suyu katılması

Canlıların ölmesi

İnsanın sindirim yapması

Bitkilerin fotosentez yapması

Saçın beyazlaması

Üzüm suyundan sirke yapılması

Doğalgazın yanması

Dişlerimizin çürümesi

Kibritin yanması

Çaya limon sıkılması

Odundan kağıt yapılması

Karbonata limon sıkılması

Sütün ekşimesi

Yemeklerin pişirilmesi

Suyun elektrolizi

Patatesin kızartılması

Hamurun mayalanması

Elmanın kararması

Saçın boyanması

Etten köfte yapılması

Elmadan sirke yapılması

Turşu yapımı

Şekerin karamelleşmesi

Ateş böceğinin ışık üretmesi

Dinamitin patlaması

Kanın pıhtılaşması

Çiçeğin solması

Leşin çürümesi

Yağdan sabun üretilmesi

Kolaya mentol katılması

Limonun küflenmesi

Leave a Comment