Verimli Ders Çalışma Stratejileri

Ders çalışma konusunda öğrencilerde genel olarak rastlanan sorunlar benzerlik gösterir. Derslere ve sınavlara karşı duyulan kaygı durumu, amaç veya hedef belirleyememe, durum analizi yapamama, doğru ve etkili çalışma teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmama, kişisel ve ailesel sorunlar, motivasyon eksikliği, güdülenmeyi sürdürmede yaşanan problemler gibi birçok neden öğrencilerin çalıştığı dersten veya hazırlandığı sınavdan verim almasını önemli ölçüde etkiler.

Saydığımız bu ve benzeri tüm faktörler öğrencilerin ders çalışma sürecini zorlaştırarak, içinden çıkılmaz bir durum haline getirir. Öğrencileri başarıdan uzaklaştırır. Bilinçsizce çok çalışmak yerine verimli ve pratik ders çalışma tekniklerini bilip kendisine uyan en uygun stratejiyi uygulayan öğrenciler hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyebilir. Burada önemli nokta ders çalışma öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağını bilmek ve süreci bu üç aşamaya göre ilerletmektir.

Verimli ders çalışma stratejileri nelerdir?

Masa başında zaman geçirmekten ziyade verimli olarak ders çalışmak daha önemlidir. Bunu nasıl başarabileceğinizi maddeler halinde anlatalım:

1. Kendini Tanıma

Verimli Ders Çalışma Stratejileri

Ders çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken nasıl çalıştığınızı tespit etmektir. Kimisi her öğrendiği bilgiyi not ederek ve renkli kalemler kullanarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirir. Kimisi de sadece dinleyerek ve önemli gördüğü noktaları not ederek öğrenir. Burada önceki ders çalışma deneyimlerinizden yola çıkarak yorum yapabilirsiniz. Konuyla ilgili yazılmış akademik makaleler okuyabilirsiniz. Kendi çalışma stilinizi keşfederek stilinize uygun yöntem ve teknikler bularak öğrenmenizi destekleyebilirsiniz.

2. Hedef Belirleme ve Zaman Çizelgesi Tablosu Oluşturma

Verimli Ders Çalışma Stratejileri

Süreç boyunca sizi motive edecek ve engellere takıldığınızda ilerlemenizi sağlayacak olan şey varacağınız nokta yani hedefi belirlemektir. Kendinize kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek işe başlamalısınız. Bunun için program veya planınızı aylık ve haftalık olacak şekilde bölerek sorumlu olduğunuz ders ve konuları böldüğünüz bu zaman çizelgesi tablonuza yerleştirebilirsiniz. Hangi ay veya hangi haftada ne çalışmanız gerektiğini bütün bir halde görmeniz daha kolay ilerleme kaydetmenizi sağlayacaktır.

3. Çalışma Planı Hazırlama

Bu başlıkta zaman çizelgesi tablosunu detaylandırarak planlarınızı günlük olarak hazırlamalısınız. Gün içerisinde ders çalışma için ayırdığınız süreyi göz önünde bulundurup belirlediğiniz dersleri ve konuları bir kağıda not alarak yapılacaklar listesi hazırlamalısınız. Çalışacak olduğunuz dersleri konu anlatım, soru çözümü ve tekrar olmak üzere oturumlara bölerek günlük planınızı oluşturmalısınız. Bu şekilde çalışmak zamanınızı verimli kullanmanızı sağlayacaktır. Sınava hazırlanmak yahut ders çalışmak dışında hayatınızda sorumlu olduğunuz, vakit ayırmanız gereken birçok aktivite bulunuyor. Hazırladığınız günlük çalışma planlarınıza bu görevlerinizi de dahil etmeniz halinde stres ve kaygı duyguları önemli ölçüde azalacaktır.

4. Temel İhtiyaçları Karşılama ve Çalışma İçin Hazır Hale Gelme

Verimli Ders Çalışma Stratejileri

Beslenme, uyku, dinlenme, spor yapma gibi faaliyetler sağlıklı ve işleyen bir vücut dinamiğine sahip olmada mihenk taşı görevindedir. Zihninizi ders çalışmaya hazır hale getirmek de tüm bu faaliyetlere bağlıdır. Temel ihtiyaçlarınızı doğru şekilde ve zamanında karşılamak bu açıdan önemlidir.

5. Çalışma Alanı Oluşturma

Çalışma düzeninizin rutin hale gelebilmesi için sabit bir alanda temiz masa kullanmanız oldukça önemli. Dikkatinizi dağıtacak objelerden arındırılmış bir çalışma alanı oluşturmak ders çalışmaya hazır hale gelmenizi sağlayacaktır. Çalışma masanızda takvim ve saat kullanmanız zamanınızı etkili yönetebilmeniz açısından gereklidir. Bunun yanı sıra doğru açıda ve yeterli düzeyde ışık ile çalışmanız dikkatinizi toplamanızda önemli bir yere sahiptir.

6. Çalışma Süresini Belirleme

Günlük çalışmalarınıza başlamadan önce maksimum düzeyde verim aldığınız süreyi tespit ederek zaman dilimleri oluşturmalısınız. Aralıksız ders çalışmak ya da düzensiz ara vermek yerine belirli süre çalıştıktan sonra belirli bir süre de mola vermelisiniz. Örneğin, pomadoro tekniğini kendinize uyarlayarak kullanabilirsiniz. Pomodoro tekniğinde esas olarak 50 dakika çalışma ve 10 dakika mola şeklinde oturum yapılır. Burada süreyi kendinize uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

7. Farklı Kaynaklar Kullanma

Çalıştığınız derslere ait elinizde en az iki adet kaynak bulundurmaya özen gösterin. Farklı kaynaklarda farklı soru tarzları görmeniz ufkunuzu genişleterek kalıcı öğrenme gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Ayrıca anlamakta güçlük çektiğiniz bir konu olduğunda başka bir kaynaktan konuyu tekrar çalışmanız faydalı olacaktır. Burada internet kaynakları, videolar ve çözümlü kitaplar kullanmak ilerlemenizi kolaylaştıracaktır.

8. Değerlendirme Yapma

Gün sonunda yaptığınız çalışmaları değerlendirin. Ders çalışma esnasında yapmanız gerekenler, kendinizi geliştirmeniz gereken konular hakkında kenara notlar almanız kendinizi değerlendirmenizde kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanında yatmadan önce o gün öğrendiğiniz konularla ilgili tekrar soruları çözmeniz de yararlı olacaktır.

9. Zorlanılan Derslere Ekstra Vakit Ayırma

Sorumlu olduğunuz ders ya da konuların tümünü sorunsuz bir şekilde anlamanız pek mümkün olmayacaktır. Süreç içerisinde zorlandığınız, daha fazla zaman ayırmanız ya da farklı çalışma teknikleri kullanmanız gereken konular olacaktır. Bu noktada yese düşmeden kararlı bir şekilde çalışmanızı sürdürmelisiniz. Yapmanız gereken eksik olduğunuzu düşündüğünüz konuları tespit etmek ve bu konularda farklı öğrenme stratejileri uygulamaktır. Örneğin, anlamadığınız konuyu okuyarak çalıştıysanız belli bir süre sonra bu konuyu dinleyerek ya da yazarak tekrar çalışmayı deneyebilirsiniz. Hatta çalıştığınız konuya göre zihin haritası ve şemalardan da faydalanabilirsiniz. Son olarak öğrenmede güçlük çektiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar etmelisiniz. Yapacağınız tekrarlar aldığınız notları gözden geçirme şeklinde olabileceği gibi test çözme şeklinde de olabilir.

10. Kendini Ödüllendirme

Hedeflerinize ulaştıkça kendinize motive edecek ödüller vermelisiniz. Bu ödüller günlük olabileceği gibi haftalık ya da aylık da olabilir. Çalışmalarınızda sürekliliği yakalayabilmek için motivasyon kaynakları yani ödüller es geçilmemesi gereken bir öneme sahiptir. Süreç içerisinde kendinizi yenilemeniz, enerjinizi geri kazanmanız gerekecektir. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek, film izlemek, hayvanları beslemek, spor yapmak, müzik dinlemek, oyun oynamak gibi birçok aktiviteyi ödül olarak planlarınıza dahil edebilirsiniz.

Leave a Comment