Hayat Boyu Öğrenme

Merhaba inekle öğrencisi, velisi ve öğretmeni. Umarım iyisinizdir. Bu yazımda sizlere hayat boyu öğrenmeden bahsetmek istiyorum.

Hayat boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme, sürekli devam eden sosyal, kişisel ve toplumsal öğrenmeleri kapsar. Birey öğrenirken yaygın, örgün ve sargın eğitimden faydalanabilir. Yani öğrenme sadece okul ile sınırlı kalmaz. Evde, iş yerinde kısaca hayatın her yerinde karşımıza çıkar. Her ortamda öğrenmenin sağlanmasıdır. Öğrenirken yaşa, statüye, cinsiyete bakılmaz. 

Hayat boyu öğrenmenin başlangıcı okul öncesi eğitimle başlar.  Hayat boyu öğrenme alışkanlığı eğitim düzeyi yüksek kişilerde daha yaygındır. Hayat boyu öğrenme okul dışı ortamlarda öğrenmeye önem verilir. Bireyler öğrenme sorumluluklarını bireysel olarak alırlar, kendi kendilerinin rehberi olurlar. Öğrenmenin zaman sınırlandırılması yoktur, her saatte zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenme gerçekleştirilir.

Peki hayat boyu öğrenme neden kolay bir şekilde benimsenmiştir? Örgün eğitim öğrenme için yetersiz duruma gelmiştir. Bilgi ve beceriler günümüzde sürekli bir değişim içindedir. Örgün eğitim toplumun ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kaldığı için kolay bir şekilde hayat boyu öğrenme benimsenmiştir.

Hayat boyu öğrenmenin üç temel amacı vardır:

1.Bireylerin kişisel gelişimlerini tamamlamada yardımcı olmak

2.Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak

3.Ekonomik büyümeyi ve ekonominin geliştirilmesini sağlamak gibi amaçları vardır.

Hayat boyu öğrenme bireylerin yeterliliklerini ve potansiyellerini, becerilerini geliştiren devamlı bir süreçtir. Hayat boyu öğrenme dinamiktir. Hayat boyu öğrenmenin ilkelerine değinecek olursak:

Bireylerin gerçekleştirdiği öğrenme deneyimi zamandan ve mekândan bağımsız olmalıdır.

Çeşitli araçlar yardımıyla hayat boyu öğrenme gerçekleştirilir. (İnternet, radyo, TV vs.)

Her birey hayat boyu öğrenmeye devam etmelidir, konfor alanını terk etmelidir.

Hayat boyu öğrenmede birey kendini ve dünyayı anlamaya başlar. Hayat boyu öğrenme sınırsız öğrenmeyi kapsamaktadır. OECD, Avrupa Konseyi, UNESCO gibi kuruluşlar hayat boyu öğrenme üzerinde durmuşlardır. Hümanist bir anlayış benimsemişlerdir. 1990’ların başından itibaren hümanist anlayış değişmiş yerini faydacı, ekonomik anlayışa bırakmıştır. 

Hayat boyu öğrenmede sürekliliğin sağlanması için fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Hayat boyu öğrenmede aktif olarak yer alan bireyler kendi öğrenmelerini planlar, özdüzenleme becerileri yüksektir, özgüvenleri yüksektir, akran öğretiminden ve öğretmenlerinden faydalanırlar.

Cennet Karayanık

29.12.2022

Leave a Comment