İlgi Çekici Mitolojik Efsaneler ve Tablolar

Merhaba sevgili inekle blog okuyucuları. Ben inekle Soru-Cevap uygulaması sayısal eğitmenlerinden Zarife. Bugün sizlerle birlikte mitolojiyi daha yakından inceleyeceğiz. Kuşkusuz mitoloji yazılı ve görsel eserlerin yanısıra teoloji ve daha birçok alana ilham kaynaklığı eder. Ancak bugün mitolojik öge ve anlatılardan tablolar özelinde bahsedeceğiz. 

İphigenia’nın Kurban Edilişi 

İphigenia Miken Kralı Agamemnon kızıdır. Efsaneye göre Artemis Korusunda avlanan ve kutsal bir geyiği öldüren Agamemnon Artemis’in gazabına uğrar. Kahininden bu durumdan kurtulabilmesi için kızı İphigenia’yı Tanrıça Artemis’e kurban etmesi gerektiğini öğrenir. Odysseus’un baskısıyla durumu kabul eden Agamemnon kızını Akhilleus ile nişanlama bahanesiyle getirtir ve Artemis sunağına sunar. Bir anlatıya göre Artemis İphigenia’ya acır ve onun yerine bir geyiğin kurban edilmesini buyurur ve İphigenia’yı kendi rahibesi yapar. Bir başka anlatıya göre ise kurban edilme töreni yaşlı bir kadının gelişiyle kesilir. Tanrısal bir işaret kabul edilen bu olay sayesinde Tanrıların kurban istemediği kabul edilir.       

 Jacques-Louis David – The Anger of Achilles    

 Flemalle – Le Sacrifice D’iphigenie

Persephone’nin Kaçırılışı 

Zeus ve Demeter’in kızı olan Persephone efsaneye göre Enna çayırlarında nergis toplarken yer yarılır ve aşığı Hades tarafından kaçırılır. Kızı Persephone’nin Ölüler Diyarı’nda kaybolmadan önce attığı çığlığı duyan Demeter dokuz gün dokuz gece ellerinde meşalelerle yeryüzünde dolaşır. Onuncu günün sonunda Helios’tan aldığı haberle kızının Hades tarafından kaçırıldığını öğrenir. Öfkelenen Demeter gökyüzüne çıkmamaya ve tanrıçalık görevlerini yerine getirmemeye karar verir. Bu nedenle kısırlaşan toprak ve ölümlülerin feryatları üzerine Zeus, Hades’e Persephone’yi geri vermesini emreder. Ancak Persephone’nin Ölüler Diyarı’nda yediği nar tanesi orucunu bozmuş artık Persephone geri dönemeyecek şekilde oraya bağlanmıştır. Tanrılar Persephone’nin yılın bir bölümünü yeryüzünde bir bölümünü yeraltında geçireceğine dair uzlaşmaya varır. Böylelikle Persephone’nin yeraltına inişi annesi Demeter’in yasını temsil eder. Kış başlar, toprak mahsul vermez, çiçekler açmaz olur. Tekrar yeryüzüne çıktığındaysa Demeter toprağı bereketlendirir, yazı bahşeder.

Frederic Leighton-The Return of Persephone

Çocuklarını Yiyen Kronos  

Zeus ve Olymposlu tanrılarından bir önceki kuşakta yer alan Ouranos ve Gaia’dan on iki Titan ve üç yaratık doğar. Yaratık olan çocuklarından kurtulmak isteyen Ouranos onları toprağın altına gönderir. Ouranos’tan öç almak isteyen Gaia Titan oğlu Kronos’tan yardım alır. Babası Ouranos’u öldüren Kronos, kardeşleri Hekatogkheirler ve Kyklopsları serbest bırakır. Hikmet sahibi ve gelecek konusunda bilgili Ouranos ve Gaia’nın kehaneti üzerine çocukları tarafından tahttan indirileceğine inanan Kronos doğan çocuklarını yer. Anne Reia Gaia’nın yardımıyla son çocuğu Zeus’u Girit’te doğurur. Bir taşı kundaklayarak yutması için Kronos’a verir. Gaia’nın yardımıyla Kronos’a ilaç yutturan Zeus kardeşleri Demeter, Hera, Hades, Posedion ve Hesdia’yı kurtarır. Kurtulan Tanrılar Titanların desteğini alan Kronos’a karşı savaş açarlar. On yıl süren savaşın neticesinde Kronos ve Titanlar zincire vurulurlar.

Fransisco Goya – Saturn Devouring His Son

Peter Paul Rubens – Saturn

Zarife Kaya

08.12.2022

Leave a Comment