inekle Kariyer Yolu: Halkbilimi / Türkhalk Bilimi Bölümü

Merhaba inekle Blog Okurları! Bu ayki Kariyer Yolu yazısında Halkbilimi / Türkhalk Bilimi bölümü hakkında bilmeniz gerekenlerden ve bu bölümden mezun olduğunuzda kariyerimizi nasıl şekillendirebileceğimizden kısaca bahsedeceğim.

Sözel puan türüyle öğrenci kabul eden lisans programı, yoğun bir biçimde kültür dersleri içerir. Aslında tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi halkbilimi disiplini de odağında insanın bulunduğunu söyleyebiliriz. Kültürü sosyal, siyasal ve ekonomik veçheleriyle inceleyen bir bölümde okumak istiyorsanız Halkbilimi / Türkhalk Bilimi bölümü sizin için ideal bir bölüm olabilir.

Peki, Halkbilimi nasıl bir disiplindir?

19. yüzyıldan itibaren bilimsel bir çerçeve kazanan Halkbilimi, beşikten mezara süregelen insan yaşamını kuşatan somut ve somut olmayan tüm kültürel örüntüleri araştıran, derleyen ve elde ettiği bilgiyi anlamlı bir bütün hâline getirerek halkın yararına sunan bir disiplindir.

Halkbiliminin inceleme konusu olan kültüre biraz daha açıklık getirmek gerekirse bir toprak parçasında yaşayan insanların dinsel inanç ve pratikleri, destanları, halk hikâyeleri, gelenek ve görenekleri gibi somut olamayan biçimlerinin yanı sıra mimari, yiyecek-giyecek üretimi, süsleme sanatları gibi somut kültürel ürünlerini de içerecek biçiminde yaşam pratiklerini bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Elbette kültürü bütüncül olarak inceleyebilmek için doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, sanattan felsefeye uzanan disiplinlerarası bir ilgi alanına sahip olunması gerektiği açıktır.

2024 verileri itibariyle ilgili bölüm 6 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 5 üniversitede Türk Halkbilimi bölümü adıyla 1 üniversite de ise Halkbilimi adıyla lisans programı adıyla açıldığı görülüyor.

  1. Ankara Üniversitesi – Halkbilimi Bölümü
  2. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Türk Halkbilimi Bölümü
  3. Erciyes Üniversitesi- Türk Halkbilimi Bölümü
  4. Hacettepe Üniversitesi- Türk Halkbilimi Bölümü
  5. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi- Türk Halkbilimi Bölümü
  6. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Türk Halkbilimi Bölümü

Yazımızı “Halkbilimi/Türk Halkbilimi Bölümü nerelerde çalışır?”  sorusunu yanıtlayarak bitirelim. Kent Müzeleri, Uygulamalı Halk Bilimi Müzeleri, Belediyelerin Kültür-Sanat Birimleri, Eğitim Kurumları mezunların başlıca çalıştığı yerlerdir. Yine bir diğer çalışma olanağı ‘‘Türk Halkbilimi Bölümü’’ mezunları, Pedagojik Formasyon eğitimlerini tamamlamalarının ardından Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak resmi okullara atanabilirler ya da özel okullarda kendi branşlarında öğretmenlik yapabilmeleridir.

Tüm okurlarımıza sevgilerimi sunuyor,

Esenlikler diliyorum.

Hakan Ersöz

27.04.2024

Leave a Comment