İnsan Vücudu: İnsanı Hayrette Bırakan Sistem!

İnsan vücudu, her şeyiyle muhteşem bir şekilde yaratılmıştır. Ayak tırnaklarından saç tellerine kadar tüm vücudu mucizevî bir özellik içermektedir. Birçok insan kendi vücudu hakkında bilgi sahibi iken, birçok insan da kendi vücudu hakkında çok fazla bilgiye sahip değildir. Teknolojinin çok ileri düzeyde olmasına rağmen, insan vücudunun sırları tam olarak çözülememiştir. Bilim dünyası, insan vücudunun mükemmelliği, işlevselliği ve altın oran gibi özellikleri sayesinde şaşkınlığını gizleyememektedir. Muhteşem yapısıyla hayranlık uyandıran insan vücudu, birçok fonksiyonu yerine getirerek, bireylerin sağlıklı ve mutlu olmasında en büyük etkendir. İşte insan vücuduyla ilgili şaşkınlık uyandıracak ilginç bilgiler…

Gözler

Gözlerimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi göz kırpma mekanizmasıdır. Göz kırpma, kirpiklerin korunması, bakımı ve sağlığı için oldukça önemli bir olaydır. Göz kırpma, aynı zamanda insan vücudunun geliştirdiği bir koruma dürtüsüdür. İnsan, ömrünün önemli bir bölümünü gözlerini kırparak geçirmektedir. Türkiye’de ortalama insan ömrünün seksen yıl olduğu düşünülürse kişi, ömrünün ortalama beş yılını gözünü kırparak geçirmektedir. Mavi gözlü insanlar, diğer renk göze sahip insanlara göre daha hassastır. İnsan gözü, yaklaşık olarak on milyon civarında farklı rengi ayırt edebilir. Bir insan aynı zamanda hapşırmak ile gözlerini açık tutma eylemini bir arada yapamaz.

Bakteriler

close up of 3d microscopic blue bacteria

Bilim insanları bakterileri iki grupta toplamaktadır. Bunlar yararlı bakteriler ve zararlı bakterilerdir. İnsan vücudu mükemmel bir bakteri deposuna sahiptir. İnsan vücudundaki bakterin sayısının, hücre sayısının yaklaşık olarak on katı olduğunu bilim insanları belirtmektedir. İnsan vücudunun içinde ve dışında yaklaşık olarak dört kilo civarında bakteri bulunur.

El

Sol elini kullanan insanlar, sağ elini kullanan insanlara göre daha güçlüdür. Bunun en büyük sebebi ise güçlerini saat yönünün tersine uygulamalarıdır çünkü zıt yönde uygulanan kuvvet, direnç seviyesini artırmaktadır. Buna, bilek güreşinde solak insanların daha fazla başarılı oldukları, örnek olarak verilebilir.

Sağlak insanlar, solak insanlara göre ortalama olarak dokuz yıl daha fazla yaşamaktadır. Yemeklerin çoğunu sağlak insanlar ağızlarının sağ tarafı ile solak insanlar ise ağızlarının sol tarafıyla çiğnerler. İnsanların yalnızca % 7’si sol ellini kullanmaktadır.

Damarlar

İnsan vücudundaki en fazla uzunluğa sahip olan dokulardan biri de damarlardır. İnsan bedenindeki damarların toplam uzunluğu yaklaşık yüz bin kilometre civarındadır.

Solunum

Solunum hızı mevsimden mevsime ve kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bir insanın solunum hızı, ilkbahar aylarında, sonbahar aylarına göre 1/3 daha yüksektir.

Hücreler

İnsan vücudu sürekli olarak kendini yenileyen bir mekanizmaya sahiptir. Gün içerisinde birçok hücre dışarıya atılmaktadır. Ortalama üç dört saniyede bir vücutta yaklaşık olarak elli bin hücre ölür ve ölen hücre dışarıya atılır. bunun yerine yeni hücreler gelir. İnsan vücudu, bir yıl içerisinde ortalama olarak iki kilo ölü hücreyi dışarıya atmaktadır. Bunun karşılığında eşit miktarlarda hücre yenilenir.

Dudaklar

Sinir sistemi, insan vücudunun en önemli mekanizmalarından biridir. Sinir sisteminin bozulması sonucu insanda birtakım fiziksel ve zihinsel sağlık problemleri ortaya çıkar. Ayrıca, insan vücudunda his duygusunu uyandıran pek çok sayıda sinir ucu bulunmaktadır. İnsan vücudundaki en az duyarlılığa sahip olan sinir uçları sırt bölgesinde bulunur. Dudaklar ve parmaklar ise, en hassas sinir uçlarının bulunduğu bölgelerdir.

Kalp

Kal atışı, cinsiyete göre, insandan insana farklılık göstermektedir. Kadınların kalp atışı erkeklere göre daha hızlıdır. Ayrıca kadınlar, erkeklerden iki kat daha fazla göz kırpar. İnsan kalbi ortalama bir ömür boyunca vücuda toplam yüz seksen iki milyon kan pompalar. İnsanın kalbinin ağırlığı kendi yumruğu kadardır. Ortalama bir kalbin ağırlığı yaklaşık olarak iki yüz yirmi ile iki yüz altmış gram arasında değişir. Temel yaşam organımız olan kalp kanı o kadar sert bir şekilde, pompalar ki; bir binanın dördüncü katına kadar kışkırtabilir.

Rüyalar

İnsanlar yaşadıkları süre boyunca birtakım rüyalar görür. Fakat gördükleri bu rüyaların tamamını hatırlayamaz. İnsanlar gördükleri rüyanın, yaklaşık olarak yüzde doksanını unutur.

Yüz

Birçok olumsuz veya olumlu durumla karşılaştığımızda yüzümüz, kendimizi ele verir. Yüzümüz, duygularımızı belli eden en önemli organımızdır. Yüzümüz kızardığında aynı zamanda midemizde kızarır fakat insanların çoğu bunu fark etmez.

Parmak İzi

İnsan vücudundaki en önemli sırlardan bir tanesi de parmak izleridir Parmak izleri kişiye özeldir. Bu durum, parmak izini ve kişiyi diğerlerinden eşsiz kılar. İnsanlar gibi koalaların da özgün parmak izlerine sahip olduğunu tespit edilmiştir.

Dişler

İnsan vücudundaki her organ kendini iyileştirebilir yenileyebilir. Fakat bunun bir istisnası vardır, o da diş. Diş, kendini iyileştiremeyen tek organdır. İnsan vücudu için önemli bir önemli bir besin olan kalsiyumun % 99’u dişlerde bulunur. Çift yumurta ikizlerinin birinde herhangi bir diş yoksa diğer çiftte de aynı diş bulunmaz.

Akciğer

İnsan vücudunda bulunan akciğerin yüzeyi o kadar geniştir ki; neredeyse bir tenis kortunun yüzey alanına eşittir. Sağ akciğer sol akciğerlere kıyasla çok daha fazla hava alabilir.

Dil

İnsan vücudundaki en güçlü kas, tat alma duyumuz olan dilde bulunur.

Kemikler

İnsan vücudundaki kemiklerin dayanıklılığı çeliğin dayanıklılığından daha fazladır. Kemikler, çelikten beş kat daha güçlü ve dayanıklıdır. İnsan iskeletindeki kemikler sürekli kendini yeniler ve onarır. Bu yenilenme veya onarma yaklaşık on yılda bir gerçekleşir. Şu anda sahip olduğumuz, kemiklerle, on yıl öncesinde sahip olduğumuz kemikler, aynı değildir. Çocuklar yetişkinlerden doksan dokuz adet daha fazla kemiğe sahiptir. Zamanla kemikler büyüyüp, birleştikçe bu sayı azalır.

Konuşma

Merak edilen konulardan bir tanesinde insanın konuşmasıdır Az ve öz konuşan insanlar bile, ortalama olarak bir günde beş bin kelime civarında konuşmaktadır

Uyku

İnsanlar uyurken, televizyon izlerken harcadıklarından daha fazla kalori tüketmektedir. Sırtüstü yatarak uyuyabilen tek canlı türü insandır. Uykusuzluk, açlıktan daha fazla ölüme neden olur. Besinsiz bir kişi birkaç hafta yaşayabilirken uykusuz en fazla on gün yaşayabilir.

Ağız

İnsan vücudunda birçok yararlı ve zararlı bakteri vardır. Sadece ağızda bulunan bakterilerin sayısı, tüm dünyadaki yaşayan insan sayısından daha fazladır.

Tükürük

Tükürüğün insan sağlığına pek çok faydaları vardır. Vücut, çok büyük miktarlarda tükürük üretir. Ortalama yaşam süresi boyunca her insan, yaklaşık olarak yirmi beş bin litre tükürük üretir. Bir kişinin hayatı boyunca ürettiği tükürük iki yüzme havuzunu dolduracak kadardır.

Beyin

Vücudumuzun en fazla enerji tüketen organlarından bir tanesi de beyindir. İnsan beyni çok güçlü bir yapıya sahiptir. Yaklaşık 10 vatlık bir ampul kadar enerji tüketir. Beyindeki sinir hücrelerinin sayısı o kadar fazladır ki, her birini saymak, yaklaşık üç bin yıl gibi bir süre alır. 40 yaş civarında beyin kapasitesinin zirvesindedir.

Tansiyon Ve Nabız

Vücut sağlığı için tansiyon ve nabız kontrolü büyük önem taşır. Tansiyon nabzımızı düşürebilmek için müzik dinlemek iyi gelmektedir

Yaşam

Bazı organlarımız olmadan yaşamımızı devam ettirmek mümkün görünmemektedir. Ancak; dalak, bir akciğer, apandisit ve bir böbrek olmadan da hayatı mükemmel bir şekilde devam ettirmek mümkündür. Yaklaşık olarak her iki milyar insandan sadece bir tanesini yüz on altı yaşına kadar yaşamaktadır. Vücut ısısının yaklaşık yüzde seksenini başımızdan kaybederiz. Bir erkek vücudundaki en küçük hücreler sperm hücreleridir. Bir insan gülümserken on yedi kasını kullanırken somurturken kırk üç kasını kullanmaktadır. Bir insan hayatı boyunca yaklaşık olarak 160000 kilometre yol yürür. Çocuklar, diğer aylara nazaran, ilkbahar aylarında daha fazla büyüyüp gelişir.

Su

 Vücudumuz için en temel besinlerden bir tanesi de sudur. Vücut ağırlığının % 1’e denk gelen su kaybı susuzluk hissine, % 5’ten fazla su kaybı bayılmaya, % 10’dan fazla su kaybı ise susuzluktan ölmeye sebep olur.

Saç, Deri ve Tırnaklar

 Her insanın saç rengi farklı farklıdır. Sarışın, saça sahip olan insanlar diğerlerine göre daha fazla saça sahiptir. Uçakla yapılan seyahatlerde saçlar, normalden iki kat daha fazla büyür. Eğer bir saç, yaşam boyunca hiç kesilmemişse yaklaşık yedi yüz yirmi beş kilometre uzunluğuna erişebilir. İnsan, derisi hayatı boyunca yaklaşık bin kez tamamen yenilenebilir. El tırnakları ayak tırnaklarına göre dört kat daha fazla uzar.

İnsan vücudunda şu ana kadar bilimin tespit edebildiği mucizevî olaylardan bazıları bunlardır. Bunun yanında daha keşfedilmeyi bekleyen pek çok olay vardır. Yeni keşifler gerçekleştikçe insanların hayranlığı bir kat daha artacaktır.

Leave a Comment