ABD ve SSCB Arasında Geçen Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk savaş dönemi hemen herkes tarafından duyulmuş olsa da pek çok kişi tarafından detayları bilinmemektedir. Soğuk savaş dönemi aslında resmi olarak bir savaşı ifade etmese de dönemin iki önemli gücünün kendi aralarında yaşadığı Süper Güç olma yarışıdır.

Bu süreçte iki ülke birbirlerine karşı üstünlüklerini kanıtlamak için üst üste teknolojik hamleler yapmıştır. Dönemin en önemli yarışlarından biri olarak bilinen Uzay Yarışı dünya tarihine damga vurmuştur.

Soğuk Savaş Nasıl Başladı?

1946 yılında Amerika’da yaptığı meşhur konuşmasında Doğu Blok ülkelerine yani Sovyetlere karşı siyasi bir savaş ilan ettiğini açıklamıştır. Bu savaşa kendi yandaşı olan batılı ülkeleri de davet eden Churcill’in bu çağrısı hem Avrupa ülkeleri hem de ABD tarafından kabul görmüştür.

Takip eden yıl yani 1947 yılında soğuk savaşın başladığı kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra NATO yani Batı Bloku ile Doğu Bloku arasında siyasi bir savaş başlamıştır. Bu savaşın başlamasının altında yatan bir diğer sebep de başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin sosyalist hareketlerin yayılmasına gösterdiği tepkidir.

Uzay Yarışı

ABD ve SSCB Arasında Geçen Soğuk Savaş

Batı Bloku içinde en güçlü ülke konumundaki ABD bu savaşta Uzay savaşını kendisine görev bilmiştir. uzaya çıkma hedefini hızlandıran ABD’nin en büyük hedefi SSCB’den önce uzaya gitmekti.

Bu doğrultuda kurulan NASA uzaya ilk insanı gönderme görevini yerine getiremese de sonraki yıllarda aya ilk insanı gönderme görevini başarıyla tamamlamıştır. Bu yarışta uzaya ilk insanı göndermeyi başaran SSCB sonraki dönemlerde zayıflaması sebebiyle yarışta geri düşmüştür ve ABD’nin üstünlük kurduğu dönem başlamıştır.

Berlin Duvarının Yıkılması

ABD ve SSCB Arasında Geçen Soğuk Savaş

Berlin duvarının resmi olarak Doğu ve Batı bloklarını birbirinden ayırdığı düşünülebilir. Bu duvarın iki tarafında yaşanan mücadeleler dönem dönem tüm dünyayı olası bir nükleer savaş senaryosu sebebiyle çok korkutsa da iki blok arasında önemli bir savaş başlamamıştır.

Berlin duvarının yıkılması ile birlikte SSCB önemli seviyede kan kaybı yaşamıştır. Sosyalizmin zayıflamasına yol açan bu olaydan sonra SSCB, Batı ile mücadele edemeyecek kadar zayıflamış ve sonrasında da dağılmıştır.

Leave a Comment