Kategori: SPOR – KÜLTÜR – SANAT

Karışımlar: Çözelti Nedir?

Maddelerin bir araya gelerek oluşturduğu madde topluluğuna karışım adı verilir. Yapıları birbirinden farklı olan maddelerin birbirine karışmasıyla oluşan karışımlar bu süreçte kendi özelliklerini kaybetmezler....

Selçuklu Melikşah Dönemi

Melikşah devrinde Selçuklulara baktığımızda gücünün en zirveye ulaştığını görürüz. (Ekonomik, mimari, sanat, ilmi, kültürel, askeri vb.) Amcası Kavurd’un isyanı güç bela bastırılıyor çünkü Melikşah...