Kategori: Vay Canına

Canlılar

Canlıların Ortak Özellikleri

Her canlı; hücresel yapıya sahiptir, beslenir, solunum ve boşaltım yapar, hareket eder, uyarılara tepki verir, bir metabolizma ve homeostaziye sahiptir; uyum (adaptasyon) sağlama, organizasyon,...

Arşimet

Arşimet: Bilim Dünyasına Adanan Ömür!

Arşimet, MÖ 287 yılında Siraküza denilen bir liman şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu ünlü bilim adamının hayatı arkadaşı olan Heracleides tarafından kaleme alındı fakat günümüzde...

İnsanlarda Görülen Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir?

İnsanlarda görülen hastalıkların tümü mikropların neden olduğu hastalıklar değildir. Bazı hastalıklar genetik yapımızın şifre molekülü olan DNAnın dizilişinin hatalı oluşundan kaynaklanmaktadır. Genetik hastalıkların sebebi...

Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri

Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri

Bazı üniversitelerin öğrenciler için çok önemli olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. Dünya genelindeki binlerce üniversite bu okulları kesinlikle örnek almaktadır. Hedefleri belki de bu...

Misak-ı Milli Nedir?

Anadolu’daki Müdafa-i Hukuk cemiyetleri, bir yandan direnişi örgütlerken, diğer yandan bir talebi de dile getirmişlerdir. Osmanlı Devleti meşruti monarşi ile yönetilmekteydi yani anayasası vardı...