Kavimler Göçü Pratik Bilgiler: Kavimler Göçü Nedir?

Asya Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hunlar, 350 – 800 yılları arasında Balamir önderliğinde Avrupa’ya göç eder. Hunların Avrupa’ya doğru gerçekleştirdikleri bu göç esnasında Vandallar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Angıllar, Saksonlar, Burgondlar, Süevler, Alanlar, Slavlar ve Franklar gibi çok sayıda kavim bu göçten etkilenip yer değiştirir.

Hunlar tarafından başlatılan ve birçok kavmi etkileyen bu göçe Kavimler Göçü adı verilir. Bu göç hareketi esnasında yer değiştiren kavimlerin bazıları Romalılar tarafından “barbar” olarak nitelendirilir. Dolayısıyla bu olay bazı kaynaklarda “Barbar Kavimler Göçü” şeklinde de adlandırılır.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları Nelerdir?

Avrupa haritasında büyük ölçekli değişikliklere yol açan Kavimler Göçü’nün sonuçları şunlardır:

  • Roma İmparatorluğu, 395 yılında Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrılır. Batı Roma İmparatorluğu bu yoğun göçe ve baskılara dayanamayıp 476 yılında yıkılır.
  • Kavimlerin birbirleriyle etkileşim kurmaları sonucunda yeni milletler ortaya çıkar ve buna bağlı olarak günümüzde Avrupa’da yaşamlarını sürdüren milletlerin temelleri atılmış olur.
  • İlk Çağ sona erer ve Orta Çağ başlar.
  • Avrupa’da uzun bir süre karışıklıklar yaşanır.
  • Hristiyanlık kavimler arasında hızlı bir yayılım gösterir. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte skolastik düşünce güç kazanır, kilise ve din adamlarına verilen önem artar.
  • Avrupa’da feodalite (derebeylik) adı verilen bir rejim ortaya çıkar. Bu rejimden etkilenen merkezi krallıklar önemli ölçüde güç kaybeder.
  • Balamir tarafından Avrupa Hun Devleti kurulur.
  • Avrupa’nın etnik ve siyasî yapısında değişimler meydana gelir.
Leave a Comment