Kudüs Nasıl Fethedildi?

1071 Malazgirt Savaşından sonra Bizans İmparatoru VII. Mikhael Dukas Türklere karşı Avrupa`dan destek Aramış ve Türkleri yıllar boyunca Avrupa’dan atmak için çabalamıştır.1291 yılına gelindiğinde Memlük Sultanı El-Melik`i Memlük Sultanı Eşref Halil`in Akka`yı fethetmesi ile son bulmuştur.

Kudüs Nasıl Fethedildi

Türklerin ve Arapların dinlerini yayması sonucu İslam belirgin bir din haline gelmiştir. Fakat bundan dolayı bazıları rahatsız olacaktı ki, bunun ardından (1096) I.Haçlı Seferi başlayıp V.Haçlı seferine kadar sürmüş, amaçları Müslümanları haritadan silmek olan Haçlılar, bu gayelerine ulaşamamışlardır. Haçlıların en önemli komutanı Arslan Yürekli Richard`dır. Ama Haçlılar Müslümanları hiçbir şekilde coğrafyalarından atamayacaklardı. Ana sebebinden biri de kız kardeşinin öldürülmesidir.(Reynald De Şatilyon tarafından öldürülmüştür.)Reynald De Şat.Baldwin tarafından cezalandırılmış ve Selahaddin Tarafından kellesi alınmıştır.

Haçlıların III.Seferine gelindiğinde Kudüs Krallığı Müslümanlar tarafından fetih ile karşı karşıya idi. Memlüklerin Kralı Selahaddin Eyyübi Kudüs`te yapılan zulümlere ve kervanların sürekli saldırıya uğramasına dayanamamış ve Haçlıları Hıttin Muharebesinde yenerek Kudüs`ün fethinin önünü açmıştır.

Kudüs Nasıl Fethedildi

IV.Baldwin cüzzam hastalığı yüzünden vefat etmiş, onun yerine Kudüs Şansölyesi İbelin Baronu olmuştur. Kendisi soylu biri değildi fakat zamanla şövalye olarak Kudüs`ün komutanı oldu.

Kudüs kuşatması başladığında Selahaddin çok zorlanmıştır. Bunu sebebi İbelin Baronun`un şehri çok iyi savunması olmuştur. Kendisi halkı din ile ayırmış ve hepsini garnizona katarak kuvvetli bir direniş göstermiştir. İbelin Baronu zekiydi fakat önünde çok kalabalık bir ordu vardı. Bu devasa ordu karşısında direnemezdi yeterince garnizona sahip değildi.

Kudüs Nasıl Fethedildi

Kuşatma kulelerini yıkmış ve ordunun surlara tırmanması imkansızlaşmıştı. Koçbaşı kızdın yağ tarafından kullanılamaz hale getirilmişti. Selahaddin sadece kuşatma tirebüşelerine güvenmek zorundaydı. Duvarda gedikler açılarak yıkıldı fakat Kudüs garnizonu direndi.

Duvar gediğinden geçemeyen Müslümanlar müzakereye oturmak istediler.

İbelin baronunun yoğun direnişi 20 eylülde kırıldı ve Selahaddin tarafından müzakereye çağrılarak müzakereler yaplıdı. Şartları insandı çünkü haçlılar tüm Müslümanları acımadan kılıçtan geçirmişti. Kudüsteki evleri ateşe vermiş, yıkmış ve ibadethaneleri ahıra çevirmişti. Bu savaş suçu demekti.

Selahaddin`in 200.000 kişilik ordusuna dayanamayacağını biliyordu. Bu yüzden halkın öldürülmemesi ve güvenli geçişine izin verilmesi şartı ile şehri terk ederek ayrılmıştır. 20 Eylül 1187`de fetih tamamlanmıştır.

20 Eylül 1187 Sonrası

Kudüs Müslümanların eline geçmiş ve kubbelerine hilaller asılmış ibadetler yapılarak şükredilmiştir. Kudüs Osmanlıların elinde geçtiğinde Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiş ve halife o olmuştur.(imkansızı başaran sultan)

Dome Rock Jerusalem Photography Mosque Islamic Mosques Al Aqsa Clouds Tard Pegions Wallpaper

Yıllar 1800’lere geldiğinde 2.Abdülaziz zamanında dünya savaşı sonucunda Kudüs İngilizlerin eline geçmiş ve orada İsrail adında ki devletin oluşmasına olanak sağlamışlardır. (aslında orası Filistin idi fakat ilerleyen zamanlarda Filistin işgal edilerek İsrail kuruldu)

Günümüz tarihinde ise İsrail kuşatması altındadır. Kudüs`e girilmesi ise yasaklanmıştır.

Leave a Comment