Matematiği Sevdiren Yazılımlar I: GeoGebra

Matematik ve geometriyi öğrenme ve öğretme amacıyla özel olarak geliştirilen GeoGebra,
ilköğretimden üniversiteye kadar geniş bir kesime hitap eden ücretsiz bir matematik
yazılımıdır. Markus Hohenwarter tarafından 2001 yılında Salzburg Üniversitesi’nde yüksek
lisans tezi olarak hazırlanmış ve daha sonrasında uluslararası bir grup tarafından
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yazılım Java tabanlı olup çoklu platform desteklidir.
Bilgisayara indirilip kurulabileceği gibi bir web tarayıcıda da çevrim içi olarak kullanılabilir.
GeoGebra geometri, cebir, elektronik tablolar, istatistik, grafik ve hesabı tek bir sistemde bir
araya getiren; tüm eğitim kademeleri için oluşturulan bir yazılımdır. Bunun dışında özel
olarak trigonometri, çember, çokgenler, üç boyutlu cisimler, düzlemde öteleme, dönme,
yansıma, fraktallar gibi konuların öğrenilmesinde de yardımcıdır.

GeoGebra fonksiyon grafiklerini çizmek için çok kullanışlı bir yazılımdır. Yapılması gereken
tek şey istenilen fonksiyon denklemini giriş kısmına yazmak. Ayrıca GeoGebra eğriyi fare
yardımı ile kaydırarak hareket ettirmenize büyütüp küçültmenize de olanak tanır. İki eğrinin
kesişme noktası gibi kesim noktalarının ve fonksiyonların köklerinin koordinatlarını da elde
edebilirsiniz.

GeoGebra’nın en önemli özelliklerinden birisi de sürgülerdir. Geometriye, şekillere,
fonksiyonlara ve grafiklere dinamik yapıyı kazandıran sürgüler sayı, açı veya tam sayı
şeklinde seçilebilmekte değer aralığı ve artış miktarı belirlenebilmektedir. Sürgünün durduğu
yer belirlenmiş değişkenin değerini gösterir. Değişen değerlere göre fonksiyonun değişimi
gözlemlenebilir. Ayrıca sürgüye sağ tıklayarak canlandırma seçeneği seçilebilir. Bu sayede
tüm değerler otomatik olarak değişkene atanır ve fonksiyondaki değişimler de görsel olarak
canlandırılır.

GeoGebra’nın ders esnasında kullanılmasının da birçok avantajı vardır. Bunlara değinmek
gerekirse GeoGebra sayesinde derslerde daha fazla örnek çözülebilir ve anlık değişimler
rahatlıkla seçilerek zor hesaplanan fonksiyon grafikleri bu yazılım sayesinde kolaylıkla
çizilebilir. Grafiklerin çok zaman harcamadan çizilebilmesi öğretmene zaman kazandırırken
öğrencilerinde kavramları nedenleriyle öğrenmesini sağlar, bu sayede ezbere eğitim
anlayışından uzak durulmuş olur. Öğrenciler verilen fonksiyon denklemleri değiştikçe
grafiklerin de değişimini gözlemleyerek kavramlar ve grafikler arası ilişkiyi daha rahat
görebilirler. Matematik dersini görselleştirerek somutlaştırmak öğrencilerin dikkat ve
motivasyonunu arttırır. Öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Aynı zamanda sınıf
içi etkileşim de bu sayede artar.
Siz de GeoGebra’yı keşfetmek istiyorsanız Geogebra.org üzerinden ücretsiz deneyebilirsiniz.
Çeşitli etkinlikler için: Ders Kaynakları – GeoGebra

Hatice Feyza Ökçün

Leave a Comment