Öğretmen Okulları

Merhaba inekle velisi, öğretmeni ve öğrencisi. Bugün Öğretmen Liselerinde törenle özellikle kutlanan bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugünün neden kutlandığını merak ediyor olabilirsin. Bugün Öğretmen Okullarının kuruluş yıl dönümüdür.

Evde Sandalyeler Ve Masa

Öğretmen okullarının kuruluş tarihi karşımıza 16 Mart 1848 olarak çıkmaktadır. Rüştiyelere, günümüzdeki ortaokullara, öğretmen yetiştirmek üzere  Darül Muallimini Rüşdi adıyla bu okullar kurulmuştur.  Öğretmen adayları bu okulda 3 yıl süreyle eğitim görmektedirler. 1870 yılına gelindiğinde Darülmuallimat adıyla kız öğretmen okulu açıldı. Bu okulun açılmasındaki amaç iptidai(ilkokul) ve rüştiyelere kadın öğretmen yetiştirmektir. Bu okullar günümüze kadar çeşitlenerek, programlarında değişiklikler yapılarak revize edilerek günümüze kadar varlığını devam ettirmişlerdir.

Oda Sandalye Lot

11.sınıfta 1 aylık stajı olan, iş başında eğitim stratejisini önemseyen, eğitim fakültesinde görülen formasyon derslerinin, eğitim psikolojisi ve eğitim sosyolojisi gibi derslerin görüldüğü, öğrencilerin belli bir birikimi olan 81 ilden öğrencilerin geldiği yatılı okullar olarak karşımıza çıkar. Bu okullara öğretmen seçilirken geçmiş uygulamalara baktığımızda öğretmenlerinde sınavla geldiği eğitim yuvaları olarak karşımıza çıkıyor.

Terk Edilmiş Binanın İçişleri

Öğretmen Lisesi mezunları sadece öğretmen olur diye bir algı olsa da, ben de bu okulların birinden mezunum, lisemden mezun olan arkadaşlarımdan avukat, sağlıkçı olan, mühendislik eğitimi gören birçok arkadaşım var. Eğitim fakültesine yerleşmek istersek ek puanımız vardı. Bu da bizim en doğal hakkımızdı çünkü hepimiz yüksek puanlarla öğretmen lisesine yerleşmiş öğrenciler idik. İstisna olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne ek puan verilmiyordu. Ek puanımız mezuniyet ortalamamıza göre belirleniyordu. 70 puanla mezun olan bir öğrenci ile 88 puanla mezun olan öğrenci ikisi de öğretmenlik tercih etmek istese 88 puanı olana ek puan daha çok geliyordu. Yatılı okuduğumuz için akşam yemeğinden sonraki vakitler etüt saati olarak değerlendirilirdi. Öğün olarak KYK yemekhanesi gibi bir ortam gözünüze canlanmasın. Yemek çeşidi az olurdu ama istediğin kadar doyana kadar yemek yiyebilirdik. Yurt ücreti yatırmazdık çünkü devlet parasız yatılı hizmetinden yararlanırdık. Yurtlarımız 6 kişilik ranzalı odalar idi.  

alan derinliği, atölye, beyaz kadınlar içeren Ücretsiz stok fotoğraf

25 Mart 2016 tarihi ile artık meslek lisesi, öğretmen lisesi, güzel sanatlar ve spor lisesi mezunlarının üniversiteye girişte kendi alanlarındaki bir bölümü tercih ettiklerinde aldıkları ek puan uygulaması sona erdi. Bu tarih itibariyle de Öğretmen Liseleri ya Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesine ihtiyaç halinde dönüştürüldü. 

Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümü kutlu olsun!

Cennet Karayanık

16.03.2022

Leave a Comment