Sözel Derslere Nasıl Çalışılır?

ÖSYM sözel dersler için sanılanın aksine sadece ezbere dayalı soru üretimi yapmamakta. Nitekim bu alandaki öğrencilerin ileriki dönemlerde okuyacağı bölümleri düşünürsek, sadece ezbere göre öğrenci elemesinin mantığı yok. YGS ile LYS sözelini karşılaştırmak gerekirse: YGS sözelinde genellikle verdiği bilgiyi yorumlatırken, LYS sözelinde bilmenizi beklediği bilgiyi yorumlatır. Bu yüzden bilgi yorumlama ortak noktadır.

Sözele hazırlanırken bizim tavsiyemiz; sözel konuları çalışmak kadar bunları tartışmak ve yorumlamak da önemli. Ya kendi içinizde konular üzerine yorumlar yapın ya da bilgi düzeyi size yakın arkadaşlarınızla tartışarak çalışma yoluna gidin.
Leave a Comment