Matematiğin Tarihi

Merhaba sevgili matematiksever, birçoğumuzun şu an sıkıntı yaşadığı matematiğin nasıl ortaya çıktığını düşünmüş müydün? Hadi, hep beraber bakalım. İlk matematikçi belki de sürüsündeki koyunları saymaya çalışan  bir çobandı. Çünkü matematiğe ait en eski buluntular üzerinde çentikler bulunan kemiklerdir. Bunlardan en ünlüsü ise “İshango kemiğidir”.

ARCH 365 - Topics in Computational Architecture

Heredot’a göre matematik Mısır’da başlamıştır. Neden Mısır’da başladığını düşünmüş olabilir? Hadi bakalım. Bu bölgede yaşamış medeniyetlerin matematik hakkındaki bilgilerini  günümüze ulaşmış tabletlerden öğrenmekteyiz.  O dönemlerde Nil Nehri ulaşım ve haberleşme için kullanılıyordu. Her sene  Nil Nehri’nin taşmasından  dolayı ölçme hesaplama ihtiyacından matematik gelişmiştir. Ayrıca günlük hayatın bir parçası olarak doğan matematik; miras, inşaat, dini ve milli günleri belirlemede, deniz yolculuklarında yön tayinin, tarıma uygun bölgelerin şekillerinin çıkarılması gibi birçok ihtiyacın sonucunda doğmuştur. Kısaca matematiği hayatı kolaylaştırmaya yönelik kullanıyorlardı.

Tarihteki ilk matematik problemi


Mısır’da yapılan sayma , ölçme vb. matematiksel konularla ilgili esas kalıntılar papirüs kağıdına yazılanlardan oluşmaktadır. Bunların en önemlileri Rhind (Ahmes) papirüsü ve Moskova papirüsüdür. Rhind papirüsü matematik öğretmek gayesiyle yazılmış bir kitaptır. Kesirli sayılar, faiz hesabı ve bazı geometrik şekillerin alanıyla ilgili günlük hayatta karşılaşılabilecek türden sorular içermektedir. Mısır Medeniyetinde rakam ve sayılar bazı sembollerin yan yana gelmesiyle ifade ediliyordu.
Mısır sayı sisteminde ondalık sistemi kullandılar. 10’un her kuvveti için farklı bir sembol kullandılar. Birler, onlar, yüzler, binler gibi basamakları göstermek için ayrı semboller kullandılar ve herhangi bir basamak değeri sistemine sahip değildiler. 

Matematiğin Tarihi - Psikopatoloji Bilimi


Ayrıca kesirleri birim kesir cinsinden elde edebilmek için özel 2/n tabloları oluşturmuşlardır. Matematiğin keşfi çok uzun ve kapsamlı bir konu olduğu için bu kısımda sadece Mısır’da matematiğin doğuşu ve gelişmesine değinmek istedim. Umarım keyifle okumuşsunuzdur.


 Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme…

Simeon Poisson

Rümeysa Can

26.06.2022

One thought on “Matematiğin Tarihi”
  1. Çok yararlı bir bilgilendirme metniydi. Emeğin için teşekkürler. 😉

Leave a Comment