Matematik Öğrenmenin Önemi

Matematik bilimi M.Ö önce 3000 yılında Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır. İlk başlarda hayvanları saymak ve Nil Nehrinin taşması sonucunda karışan arazilerin ölçülerini bulma gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan alanlar için kullanılmıştır. Daha sonra M.S matematik daha da gelişerek şu an hayatımızın ve diğer bilim dallarının vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir. Modern fiziğin, astronominin, mühendisliğin ve daha birçok alanın temelinde bulunur.

Matematik bilmek sadece hesaplama yapmak değildir. Şayet böyle olsaydı matematikçilere gerek kalmadan hesap makineleri bu işi kolaylıkla yapardı. Matematik bilmek gerekli matematiksel bilgi ve becerileri bilerek problem çözebilme yeteneğine kavuşabilmektir. Bu sayede matematikte halen çözülememiş sorunlara çözüm yolu bulabilir ve matematiğin gelişmesine katkı sağlayabiliriz. Maalesef günümüzde matematik birçok öğrencinin sevmediği bir ders olarak nitelendiriliyor.

Bunun altında yatan şüphesiz birçok neden vardır ancak en önemli nedeni matematiğin gücünün öğrencilere tam olarak aşılanamamasıdır. Matematik bilmek ne işime yarayacak? Sorusu çoğumuzun duyduğu bir sorudur. Oysaki öğrencilere matematiğin olmaması durumunda oluşacak eksikleri ve olduğu takdirde işimizi ne kadar kolaylaştırdığını göstermek çok da zor değildir.

Bir inşaat yapıldığında inşaatın proje çizimleri, kolonlar ve dairelerin m² sini belirlemek için matematikteki geometri ve işlem kısımlarını kullanırız. Aynı şekilde şu an kullandığımız tüm teknolojik ürünler fizik kurallarına göre yapılmıştır. Fizikteki bu kuralların birçoğu da matematiksel olarak gösterilip uygulanabilir
hale getirilmeye çalışılır. Kısacası matematik bilmek ayrıcalıktır ve hayatımızın her alanında işimize yarayan bir bilim dalıdır.

Ahmet Bulut

01.06.2023

Leave a Comment