ÖSYM’nin Sormayı Sevdiği Romanlar ve Yazarlarımız III: Sabahattin Ali

Bugüne dek yapılmış sınavlarda karşımıza çıkan eserler, Türk Edebiyatı’nın en iyi örnekleri kabul edilen eserlerdir. Hem roman arayışındaki arkadaşlarımız için hem de ÖSYM’nin önem verdiği yazarları merak eden öğrencilerimiz için derledik. Serimizin ikinci bölümünde konuğumuz Sabahattin Ali. Keyifli okumalar. 😊

 Sabahattin Alı: Anadolu’nun Sesi

Sabahattin Ali neden öldürüldü?

Sabahattin Ali, çoğunlukla Anadolu’da geçen eserleriyle tanıdığımız, toplumun aksayan yönlerini çağdaşlarından ayrılarak insanın iç çatışmalarını ve birey olmanın toplumsal rolünü anlatan bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Gelin ÖSYM’nin sık sık sorduğu eserlerine bakalım.

1.Kuyucaklı Yusuf

Kuyucaklı Yusuf | Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Sabahattin Ali ve ÖSYM bir araya geldiğinde, karşımıza en çok çıkan eser Kuyucaklı Yusuf olmuştur. Peki bugüne dek onlarca soruda karşımıza çıkan Yusuf kim?

Tamamen olaylara dayalı olarak ele alacağımız bu romanın ana kahramanı Yusuf, içine kapanık, sessiz, sakin bir çocuktur. Karşımıza Anadolu’nun karakteristik özelliklerini taşıyan bir mizaç ile; haksızlığa ve ahlaksızlığa tahammül edemeyen bir şekilde çıkar. Anne ve babasının eşkıyalar tarafından öldürülmesi ile olaylar gelişir olaylar gelişir. Anadolu’nun bozkırında yalnızlık içerisinde, kimsesiz Yusuf, hayatın içine atılır, haksızlıkları görür ama sessiz kalmaz hiçbirine. Bu bağlamda Yusuf, Sabahattin Ali’nin düşünce yapısını aktaran bir karakter olarak karşımıza çıkar ve kurgusal olaylar dönemin sosyal ve politik durumunu yansıtır. Toplum hayatında birey olmanın, doğru insan olmanın anlatısıdır Kuyucaklı Yusuf. Tüm bu serzenişin etrafında ise dönem gerçekleri ustalıkla kaleme alınmıştır.

2. Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu Madonna | Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

ÖSYM’nin Sabahattin Ali hakkında sormayı sevdiği ikinci roman olarak karşımıza çıkan Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf’un aksine toplumsal konulardan ziyade insanın iç dünyasının romanın ana odağına koyulduğu bir romandır.

Roman, bankadaki işini kaybetmiş, Ankara’nın sokaklarında gezen bir anlatıcı ile başlar. Karakterimiz Raif Efendi ile anlatıcı arkadaş olur ve roman sonrasında Raif Efendi’nin gözünden ilerler. Raif Efendi, yalnız, sessiz ve hor görülen bir insan olarak resmedilir. Raif Efendi, babasının işini eline alır ve boş kalan zamanında sanat aleminde zaman geçirir. Sanat galerisine gittiği bir gün, “Kürk Mantolu Madonna” eserinin önüne Maria Puder ile tanışır ve olaylar gelişir.

Romanda insan ilişkileri ve insanın iç dünyası ustalıkla kaleme alınmış, yalnızlık teması romanın geneline yayılmış bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Enes Egemen Bilim

08.06.2022

Leave a Comment